Landstingstoppar åker på lyxresor - för vårdpengar

Konferens i Skottland - krognota på 36 000

NYHETER

Landstinget ska chockhöja vårdavgiften för att komma åt det skenande underskottet.

Men politiker och chefstjänstemän är inga föredömen när det gäller besparingar.

De åker business class och äter lyxmiddagar för mångmiljonbelopp.

Svenska Dagbladet avslöjar i dag att det inte bara är inom de landstingsägda bolagen Storstockholms Lokaltrafik och Locum som höga chefer åkt business class och ägnat sig åt vidlyftig representation.

Liknande lyxvanor finns bland politiker och höga tjänstemän på landstinget. Samtidigt som ekonomin är körd i botten läggs mångmiljonbelopp på resor, fina middagar och dyra konsulter.

Flög för 178 000

Bland annat åkte 17 politiker och chefstjänstemän förra våren på konferens till Edinburgh. Då alla utom en reste business class gick bara flygresan på 178 000 kronor.

Totalt kostade konferensen skattebetalarna över en halv miljon kronor. Då ingick tre krognotor på sammanlagt 36 000 kronor.

Enligt SvD togs pengarna från ett konto på Hälso- och sjukvårdsnämnden som ska användas i ett projekt om vårdetik.

Resan godkändes av sjukvårdsdirektör Lars-Bertil Andersson på landstingets beställarkontor. Aftonbladet har inte lyckats nå honom för en kommentar, men vad informationschefen Sören Berg vet har inga fel begåtts.

- Jag vet att resan till Edinburgh var uppe och diskuterades på nämnden och det togs beslut om vem som skulle åka. Det fanns också ett väldigt tydligt syfte med resan, säger han.

Landstingsdirektör Sören Olofsson har fått i uppdrag av den nya politiska majoriteten att se över landstingets rese- och

representationspolicy.

Tillsammans med sex andra topptjänstemän deltog han själv för drygt ett år sedan i en studieresa till Storbritannien. Flygbiljetterna och tre nätter på lyxhotell kostade 120 000 kronor.

Medger brister

Sören Olofsson medger att det funnits brister i rutinerna.

- Det har funnits regler och det har framför allt varit ett ansvar för alla chefer att se över de här sakerna. Men det som diskuterats i media visar att vi inte varit tydliga nog, säger han.

De nya reglerna trycker hårdare på att den billigaste resan ska väljas och att politiker och tjänstemän i högre utsträckning ska utnyttja kollektivtrafik.

När vårdavgifterna höjs kraftigt ska inte höga chefer åka business class?

- Nej, det är klart att det måste vara helt och hållet undantag att så sker, säger Sören Olofsson.

Så här reste landstingstopparna

En månad av avslöjanden och avhopp

Gunnar Svensson