Politiker får 342 procent mer i arvode

"Jag tog inte jobbet för pengarna"

NYHETER

Styrelsearvodena i kommunala bolag har höjts.

Förra borgarrådet Birgitta Rydell (fp) fick mest: arvodet ökade med 342 procent.

- Det var en väldig överraskning för mig. Jag tog jobbet för att det är ett spännande uppdrag, inte för pengarna, säger hon.

Birgitta Rydell.

Den 5 mars i år beslutade Stockholms Stadshus AB med bred politisk majoritet att fritidspolitiker skulle få höjda arvoden för att sitta i koncernens 14 bolagsstyrelser.

Fritidspolitiker

Från början var tanken att höjningen skulle ske successivt under hela mandatperioden. Men sedan beslutades att hela höjningen skulle genomföras i år.

- Vi borde ha gjort det här mycket tidigare, säger borgarrådet Annika Billström (s).

Sedan Birgitta Rydell slutade som borgarråd i höstas är hon fritidspolitiker på heltid. Bland annat har hon tagit uppdraget som vice ordförande i Stockholms stadsteater AB. Trots att arvodet nu ökar från 8 500 kronor per år till 37 600 är det inget hon kommer att märka i plånboken.

Försvarar inte lönen

- Eftersom den pension jag har från mina år som borgarråd minskar i takt med mina andra inkomster, kommer det inte att göra någon större skillnad, säger hon.

Rent principiellt tycker Birgitta Rydell att det är rimligt att fritidspolitiker får rejält betalt för att sitta i styrelser. Sitt eget arvode vill hon inte kommentera.

- Jag kan omöjligt försvara min egen lön utan att löpa risk att det sticker i ögonen på folk, säger hon.

Försvarar höjningar

Kristdemokraternas Ewa Samuelsson, som reserverade sig mot beslutet, tycker att politiker får räkna med att arbeta en hel del ideellt.

- Allt ska inte handla om pengar, säger hon.

Borgarrådet Annika Billström (s) försvarar höjningarna med att arvodena inte höjts för styrelseledamöter sedan koncernen bildades 1992.

- Jag hoppas att styrelseledamöterna kommer att bli mer aktiva och inte bara sitta av styrelsemöten. Förutom höjda arvoden får de gå utbildningar i bokföring och affärsplanering. Medborgarna kräver att vi ska vara professionella, säger hon.

Cecilie Froden

ARTIKELN HANDLAR OM