USA behöver FN

NYHETER

21 MAJ 2003. Efter hårda förhandlingar verkar FN:s säkerhetsråd ha enats om en ny resolution om Iraks framtida styre. FN får en något viktigare roll i återuppbyggnaden än USA tidigare planerat. Generalsekreteraren får ett sändebud som ska samarbeta med ockupationsmakterna och rapportera till säkerhetsrådet. Resolutionsförslaget, som möjligen klubbas igenom redan i dag, öppnar också för att FN:s vapeninspektörer kan få återvända för att fortsätta sin jakt på massförstörelsevapen.

Strukit sitt krav

Den mest betydelsefulla eftergiften är dock att USA har strukit sitt krav på att få styra Irak i tolv månader och sedan fortsätta styra på obestämd tid om inte säkerhetsrådet beslutar annorlunda.

Om det första förslaget gått igenom hade USA och Storbritannien i kraft av sin vetorätt i säkerhetsrådet kunnat blockera alla nya beslut, och därmed styrt Irak så länge de själva önskat. Nu får säkerhetsrådet något mer att säga till om.

De senaste dagarnas turer i FN ger två viktiga besked.

För det första: massförstörelsevapnen. När FN införde hårda sanktioner mot Irak motiverades de med att Saddam Hussein hotade omvärlden med sådana vapen. Den nya resolutionen som upphäver sanktionerna lades fram utan bevis för att det fanns kemiska och biologiska vapen. Indirekt erkände USA alltså att utrikesminister Colin Powell ljög för säkerhetsrådet när han i januari presenterade sina så kallade bevis för att Saddam gömde kemiska vapen.

Det officiella motivet för kriget faller i bitar.

För det andra visar det nya resolutionsförslaget att USA, som förödmjukat FN och förklarat hela organisationen irrelevant, ändå behöver världssamfundets hjälp med återuppbyggnaden. På egen hand har världens enda kvarvarande supermakt varken resurserna eller den politiska uthållighet som krävs för att skapa en fungerande demokrati ur spillrorna av Saddam Husseins Irak.

Risk för sammanbrott

Samma sak hände i Afghanistan, där USA hittills bara betalat drygt hälften av de dollar man lovade den nya administrationen efter kriget. I Kabul leder de svikna löftena till att risken för ett nytt politiskt sammanbrott ökar för varje dag som går.

Den nya resolutionen är ett steg i rätt riktning för dem som vill stärka FN:s roll efter vårens kriser. Ändå förblir huvudintrycket detsamma. Kriget har avlövat FN. Det är fortfarande USA som håller i taktpinnen och resten av världen får anpassa sig eller finna sig i att bli överkörd.

Inget tyder på att Vita huset viker från Bush-doktrinen, som öppnar för nya krig så fort USA anser att det finns ett hot mot den egna säkerheten. Doktrinen går före internationell rätt i varje läge där intressena krockar.

Det kommer att ta lång tid för FN att återhämta sig. Och det krävs sannolikt ett regimskifte i Vita huset.

JB