Psykiatrireformens mål: få ut sjuka från institutioner

NYHETER

Psykiatrireformen genomfördes 1995. Syftet var att få ut de psykiskt sjuka från institutionerna och hjälpa dem till ett eget boende med tillgång till vård och sysselsättning.

Kommunerna övertog ansvaret för de psykiskt funktionshindrade och har i uppdrag att ge stöd samt hitta boende och sysselsättning till dem. Den medicinska vården ansvarar landstingen för. I och med reformen blev det i många fall upp till den sjuke själv att söka vård.

Genom åren har reformen varit mycket omtvistad. Den psykiskt sjuke har hamnat mellan stolarna i kontakten med kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting - samtidigt som psykiatrivården bantats.

En avhandling gjord 2003 vid Umeå universitet visar dock på en del positiva effekter av reformen. Enligt avhandlingen görs nu fler insatser i samhället för psykiskt funktionshindrade.

Aftonbladet