Uppsalaprofessor ska bota sars i Kina

Med hjälp av gasen kväveoxid ska sars-sjuka andas bättre

NYHETER

Göran Hedenstierna är professor vid Akademiska sjukhusets avdelning för klinisk fysiologi i Uppsala.

Nu ska han bota sars i Kina.

– Den första behandlingen påbörjas kanske i dag, säger han på onsdagen.

Göran Hedenstierna har under många år forskat kring gasen kväveoxids effekter på blodkärl och lungor, skriver Upsala Nya Tidning.

Sedan år 2000 är han gästprofessor vid ett universitetssjukhus i Peking.

”Kväveoxid vidgar blodkärlen”

Det är den kontakten som gjort att läkare i Peking frågat om Akademiska sjukhuset kan bistå med utrustning och annan hjälp för att pröva behandling med kväveoxid av sars-patienter.

Behandlingen ska vara ett tillägg till inflammationshämmande kortison, som i dag ges till alla patienter med sars.

– Kväveoxid vidgar blodkärlen i lungorna och bör därför kunna förbättra syresättningen av blodet för sars-patienterna. Men vi tror också att kväveoxiden kan hjälpa till att ytterligare dämpa inflammationen i deras lungor, säger Göran Hedenstierna till UNT.

Till att börja med ska ett 20-tal sars-patienter, som inte är så pass sjuka att de behöver ligga i respirator, få behandling genom att andas in kväveoxid.

Får inte åka till Kina

Resultatet kommer sedan att jämföras med en kontrollgrupp patienter i samma ålder och med samma sjukdomssymptom i utgångsläget. Den första behandlingen med kväveoxid kanske påbörjas i dag onsdag.

Utrustning, utlånad och skänkt av AGA och Siemens, finns sedan några dagar på plats i Peking. Där finns också den kinafödde läkaren Luni Chen, nybliven medicine doktor vid Uppsala universitet.

Göran Hedenstierna hade också tänkt åka med för att kunna övervaka behandlingsförsöken, men han fick inte inresetillstånd.

– Man är rädd för att jag ska bli smittad av sars om jag är där och den negativa reklam det skulle medföra. Jag är i den åldern där många som insjuknar i sars dör till följd av infektionen, säger han till UNT.

Kina godkänner sars-mediciner

Peter Löwendahl-Nyrén