Två dog när de sökte skydd

Bensinlagret blev ett inferno i åskvädret

1 av 6 | Foto: MATTIAS CARLSSON
DÖDADES AV TRYCKVÅGEN Räddningsarbetare i kaoset efter explosionen i bensinlagret i Broddbo utanför Sala. Två arbetare dödades och tre skadades i katastrofen.
NYHETER

BRODDBO

Betongväggen var minst en halv meter tjock.

Men den smulades sönder av den enorma explosionen.

Tryckvågen slet loss en tung ståldörr och dödade de två män, 44 och 45 år från Torsby, som sökt skydd för regnet.

- Vi tror att en blixt antände bensingaserna inne i tunneln, säger Pererik Pettersson, räddningsledare.

De var fem män som arbetade med att sanera det gamla bensinlagret. Försvaret har där förvarat 120 miljoner liter bensin.

De hade en veckas arbete kvar. Sedan skulle de fyra bergrummen stängas och förslutas för gott.

Gaser exploderade

I går drog flera mindre åskväder förbi Broddbo, cirka en mil norr om Sala.

- Vi tror att en blixt kan ha letat sig ner genom en av de gamla ventilationstrummorna som går ner i det före detta bensinlagret.

- Där inne finns det fortfarande bensingaser och det var de som exploderade, säger Pererik Pettersson.

Christer Kjellberg är Räddningsverkets expert på avdelningen för brandfarliga och explosiva varor. Han säger:

- Det är oerhört explosiva gaser i dessa gamla lager. En explosion kan utlösas av den minsta gnista, till exempel en sten som lossnar och ramlar ner.

- Bensin finns kvar i små skrevor och sprickor i berget och även om väggarna tvättats finns detta kvar.

Han ska i dag åka till Broddbo för att försöka reda ut vad som hänt.

De två omkomna var anställda av Skanska och kom från Torsby i Värmland. Även en av de tre skadade männen var från Torsby. Han är 46 år och hade sökt skydd för åskskuren i en barack. De två övriga skadade är från Sala, 39 och 47 år. En av dem satt i sin grävmaskin och den andre också i baracken.

Sanerats i flera år

- Vi känner mycket djup sorg och förstämning, säger Inger-Lena Bennman, informationsansvarig på Skanska, Göteborg.

- För att få bort de bensingaser som finns kvar pumpar vi nu in koldioxid. Det neutraliserar bensin-gaserna, säger Pererik Pettersson.

I mitten av 90-talet beslutade riksdagen att bensinlagret i Broddbo skulle stängas. Lagret var tömt 1998 och sedan dess har saneringsarbetet pågått.

Depån består av 4 bergrum

Per-Iwar Sohlström, Zendry Svärdkrona