Så här säger kasinolagen

NYHETER

Kasinolagen, som styr verksamheten på Sveriges statliga kasinon, medger bara registrering av rena personuppgifter. Andra registeruppgifter är olagliga.

5 § Den som anordnar kasinospel skall föra ett register över besökarna på kasinot i syfte att förebygga och avslöja brott. Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling.

6 § Registret skall innehålla uppgift om besökarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer och postadress. Det skall också innehålla ett fotografi av besökaren samt uppgift om tidpunkt för besöket.