Dödshot mot tv-kändis gav böter

Petra Nordlund får skadestånd efter hotbreven

NYHETER

STOCKHOLM

Den 33-årige man som skickat hotbrev till TV 4:s nyhetspresentatör Petra Nordlund fick villkorlig dom och 80 dagsböter för olaga hot.

Vid flera tillfällen har mannen skickat e-brev till Petra Nordlund innehållande både kränkningar av sexuell natur och rena dödshot. Själv har han förnekat att det är han som skickat breven, vilket Stockholms tingsrätt inte tror på.

En rättspsykiatrisk undersökning visar att mannen inte led av någon allvarlig störning när han skrev breven.

I domen skriver tingsrätten att hoten som mannen utsatt Petra Nordlund för är skrämmande och kränkande och har ett straffvärde som ligger över gränsen för när böter kan utdömas. Men enligt rätten saknas anledning att tro att 33-åringen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet och han döms därför till villkorlig dom.

Enligt domen ska han dessutom betala 40 000 kronor i skadestånd till Petra Nordlund.

TT