”Skräpreklam i mejl större hot än virus”

Yahoo: Över 30 procent av alla mejl är skräppost – kostar miljarder

NYHETER

Oönskad e-postreklam, så kallad spam, ökar dramatiskt. Frånsett omaket och obehaget att kasta diverse porreklam och spel- och hälsoerbjudanden, tar hanteringen tid.

Den kostar också enorma summor för företag vars anställda får ägna arbetstid åt att kasta skräpet.

– Skräpposten är ett större hot mot internet än virus, säger Morten Damgaard, Nordenchef för en av världens största sajter på nätet, Yahoo.

– Över 30 procent av alla mejl som skickas är skräppost. För vår del handlar det om cirka 250 miljoner reklambrev i månaden som ingen vill ha och inte bett om, fortsätter han.

Kostar miljarder

Företaget räknar med att en anställd på ett normalstort företag får ägna åtminstone 10 minuter om dagen åt att rensa och kasta skräpposten.

– Omräknat i reda pengar bara för förlorad arbetstid handlar det sammanlagt om miljarder kronor varje år, som hanteringen kostar företagen. Lägg därtill att servrar och teknisk utrustning måste anpassas för att hantera mejlen, säger Morten Damgaard.

Yahoo liksom de allra flesta andra stora internetsajter, inklusive svenskfinska Telia, jobbar hårt för att stoppa skräpposten redan vid källan. Kända avsändaradresser spärras, men trots det slinker massor av oönskad reklam igenom och hamnar i brevlådan.

Lagligt i Sverige

I Sverige är det inte olagligt att skicka ut skräppost till miljoner mottagare. Här säger lagreglerna att mottagaren själv ska avsäga sig reklamen. I övriga EU-länder är det dock förbjudet att skicka reklam via e-post till någon som inte först sagt ja.

– Men reglerna följs sällan. Mig veterligen har det till exempel bara hänt en enda gång i Danmark att ett företag fått böta, säger Morten Damgaard.

– Vi som företag behöver lagstiftarnas och rättsinstansernas hjälp för att få stopp på eländet, fortsätter han.

– Vi vill inte medverka till att det till exempel sprids rena olagligheter över nätet genom posten.

Kasta oläst

– Användarnas bästa hjälp är att låta bli att öppna dessa brev och kasta dem olästa, säger Damgaard. Ett annat sätt är att bara registrera sig på sidor man har förtroende för.

Tidningen Computer Sweden synade tidigare i år statsminister Göran Perssons mejlbrevlåda. Under sex januariveckor fick han ta emot 3 670 mejl. Av dem var 1 294 (cirka 30 procent) ren spam. Alla måste läsas och diarieföras.

Yahoo, som under torsdagen uppmärksammade spamfrågan över hela världen, har också låtit genomföra en intervjuundersökning bland 500 svenskar och frågat dem om mejlvanor och om vad de får med posten. Vart femte mejl är enligt den undersökningen skräpreklam.

Mobilen nästa

Mejlen är vanligtvis skrivna på engelska och innehåller porreklam. Sex av tio skräpbrev innehåller erbjudande om porrbilder. Näst vanligast är erbjudanden om att gå ner i vikt och på tredje plats kommer erbjudanden om att sanera skulder.

Annars kan det handla om allt möjligt. Från att förstora den ena eller den andra kroppsdelen, falska virusvarningar och erbjudanden om att köpa receptbelagda läkemedel till fantastiska tips om hur man tjänar stora pengar.

– Att stoppa spam borde vara prioriterat för alla inblandade. När internet snart också går att nå via mobilen kommer skräpmejl till nallen att bli nästa gissel, säger Morten Damgaard.

Anders Lignell/TT