LO-basen tror inte på Kommunals krav

Wanja Lundby Wedin: Det blir ju inte 5,5 procent

NYHETER

Rättning i ledet. LO-basen Wanja Lundby Wedin försöker täta sprickorna i fasaden. Industrifackens skepsis till Kommunals lönekrav tonar hon ner:

- Det blir ju inte 5,5 procent, säger hon till TT.

LO:s högsta beslutande organ efter kongressen, representantskapet, höll årsmöte på torsdagen. Wanja Lundby Wedin tog tillfället i akt att försöka ena LO-familjen kring Kommunals konflikt med Kommun- respektive Landstingsförbundet.

- Det är en medveten arbetsgivarstrategi att så split inom LO, sade hon till den församlade LO-skaran.

LO står enat bakom Kommunals krav på att få upp lägstalönerna. Men 5,5 procent mer i lön till hela Kommunalkollektivet är framför allt Metall, Industrifacket, Pappers och Handels tveksamma till. Det ryms inte inom den beslutade lönesamordningen i LO och innebär risker för kompensationskrav i nästa års lönerörelse, är ungefär deras inställning.

Overklig siffra

Men Wanja Lundby Wedin tycker att det är för mycket fokus på siffran 5,5, en procentsats som ingen tror blir verklighet i alla fall, säger hon.

Det är inte bara Kommunal som är ute och strejkar. Elektrikerförbundet har också gått ut i strejk - något som retat gallfeber på hela arbetsgivarkollektivet inom Svenskt Näringsliv.

Innebörden i kritiken är framför allt att industrin måste vara löneledande och att för höga löneökningar på andra håll i samhället hotar den svenska konkurrenskraften på exportmarknaden:

"Kommunals och Elektrikerförbundets agerande kommer att försvåra eller rent av omöjliggöra för industrin att fortsätta på vägen mot en lönebildning som inte överstiger den i våra viktigaste konkurrentländer", skriver Teknikföretagens förhandlingsledning i en debattartikel.

"Dagens system med en obegränsad konflikträtt är lika primitivt som blodsfejden och dessutom samhällsekonomiskt farlig", skriver de vidare.

Rimliga motiv

- Det får stå för dem, är Lundby Wedins enda kommentar till arbetsgivarnas attack.

LO-chefen anser att elektrikernas motiv till konflikten är fullt rimligt för att få bukt med de pressade byggtiderna. LO-styrelsen har ställt sig bakom Elektrikerförbundets strejk, men vad styrelsen anser om förbundets avtalskrav är mer osäkert:

- De har LO-styrelsens stöd för sin konflikt, men då ska man veta att vi inte prövar konfliktens krav som ligger i botten, säger Lundby Wedin till TT.

LO-styrelsen har ännu inte tagit ställning till en eventuell utvidgning av Kommunalstrejken till busstrafiken:

- Men jag har svårt att tro att LO:s styrelse skulle säga något annat än ja till en utökning av konflikten om det är nödvändigt, säger Lundby Wedin.

Olle Lindström/TT