Lars Johansson, 42, förste svensk som åker till Algeriet

efter jordbävningen

NYHETER

Ett

ögonblick

Varför åker just du till Algeriet?

- Det är ett FN-uppdrag och min uppgift blir att rekognoscera katastrofområdet, prioritera hjälpinsatserna och samordna de internationella hjälpstyrkor som anländer.

Jordbävningen har officiellt krävt minst 1 000 dödsoffer. Fruktar du att dödstalet kan komma att stiga?

- Det beror på om jordbävningen drabbat tätbefolkade områden. Det första jag ska göra när jag kommer fram är att samla in så mycket information som möjligt. Vi är ett team på åtta personer på plats.

Är det ett farligt uppdrag?

- De risker som finns är att det kan bli efterskalv. Därför har vi med oss tält så att vi kan sova utomhus om det krävs.

Hur länge beräknar du att vara på plats i Algeriet?

- Det är svårt att bedöma, men de här uppdragen brukar vara 7-10 dagar.

Har du varit på liknande uppdrag tidigare?

- Jag var i Turkiet vid jordbävningen där 1999 och jag var i El Salvador i januari 2001.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Att det är en lindrig jordbävning och att jag finner ett väl fungerade räddningsarbete när jag kommer fram.

Per-Ola Ohlsson