Experten: Man kan inte styra sin egen vilja

NYHETER
Foto: MAGNUS SANDBERG
Anna Dåderman lägger snart fram Sveriges första doktorsavhandling om Rohypnol inom rättspsykiatri.

Varför är Rohypnol så farligt?

– Man kan inte styra sin egen vilja på grund av det som händer i hjärnan, säger Anna Dåderman som snart lägger fram en doktorsavhandling – landets första om Rohypnol inom rättspsykiatrin.

Blir alla farliga av Rohypnol?

– Den påverkar väldigt individuellt och vi vet inte i dag exakt vad det är som gör att vissa påverkas mer än andra. Men det beror bland annat på vilken ämnesomsättning man har, hur länge man tagit Rohypnol, ålder och om det är första gången.

Vad är det som händer i hjärnan när man tar Rohypnol?

– Rohypnol är ett bensodiazepin och de påverkar transmittorsubstanserna i hjärnan som påverkar vårt beteende och våra känslor. Bland annat påverkas amygdalakomplexet som styr empati och våra känslor för andra.

Hur märks det på en person?

– Alla hämningar släpper och det vet man medicinskt eftersom Rohypnol har tagits fram för att kunna ta bort rädslan inför operationer. Får man Rohypnol bryr man sig inte och exakt samma effekt får man i andra situationer som man är rädd för, till exempel att råna. Det krävs mod att gå in på banken och rikta pistolen mot någon men det vågar man med Rohypnol.

Hur känner sig en person som tagit Rohypnol?

– Man kan göra saker man annars inte skulle vara i stånd att göra. Man kan bli väldigt paranoid, se syner, få mardrömmar och få för sig att andra är beväpnade och därför ge sig på dem.

Camilla Norström