"Besked före helgen"

Jordbruks- verket lovar snabb behandling av papegojan Douglas

NYHETER

Drygt 48 000 Aftonbladetläsare kräver att jordbruksverket ska låta papegojan Douglas i Jönköping få fortsätta leva ett drägligt liv.

Och uppmärksamheten kan ha varit gynnsam för den gamla filmfågeln - nu ökar hoppet för att han ska återfå sin forna plats i tillvaron.

– Vi hoppas kunna lämna besked före helgen, sa Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson när Aftonbladet överlämnade namnlistan till honom på måndagen.

Foto: Kai Rehn
Över 48 000 Aftonbladetläsare kräver att papegojan Douglas ska få ett värdigt liv. Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson lovar lämna besked om papegojans öde före helgen.

Papegojan Douglas öde har väckt oväntad och väldig vrede bland läsarna. Mer än 48 000 personer hade skrivit under den protestlista som Aftonbladets reporter Ebba von Essen på måndagen överlämnade till Jordbruksverkets generaldirektör, Mats Persson.

– Det här visar på det svenska folkets engagemang när det gäller djurskyddsfrågor, sa generaldirektören och lovade att ärendet ska handläggas skyndsamt så att besked ska kunna lämnas före helgen.

Hotas av utrotning

Den ljusröda aran Douglas flaxade in i det svenska folkets hjärta i Pippi Långstrump-klassikern ”Pippi på de sju haven”. Året var 1970.

Sedan dess har Douglas bytt ägare ett antal gånger. Han har hunnit fylla 50 och bor sedan många år i en stor bur i Tropikhuset i Jönköping.

Där har han visat upp sig och kraxat för vem som helst som velat titta och lyssna. Ända tills Jordbruksverket upptäckte honom och förvisade honom till en skrubb utan insyn.

Ty enligt jordbruksverkets regler får han inte förevisas. Han tillhör nämligen en utrotningshotad art, och får som sådan inte säljas eller visas för pengar hur som helst och utan att alla papper är i ordning. Så har EU bestämt. Därav förvisningen till buren i avskildhet.

Bytt ägare fem gånger

Den tidigare så pratglada fågeln uppges nu vara tystlåten och deprimerad.

De nuvarande ägarna har av högst naturliga skäl inte kvar all dokumentation från Douglas alla tidigare ägare och har därför inte själva kunnat styrka att han förts in i landet legalt.

Aftonbladet har emellertid spårat upp samtliga fem svenska ägare. Och tidningens efterforskningar visar att fågeln importerades från Brasilien 1967. Den förste svenska ägaren döpte honom till Malte. Sedan dess har gojan bytt ägare ytterligare tre gånger.

– Aftonbladets dokumentation av ägarkedjan kommer att spela en huvudroll i ärendet, sa Mats Persson när han tog emot cd:n med de 48 000 namnen.

Om jordbruksverket finner att alla papper är i sin ordning kan filmstjärnan återta sin hedersplats till allmänt beskådande i Tropikhuset. Annars blir han kvar i avskildhet och går ett ovisst öde tillmötes.

Tidigare artiklar

Fredrik Rundkvist

ARTIKELN HANDLAR OM