Fel kurva pekar uppåt, Persson

NYHETER

Vilken kalldusch, Göran Persson!

Enligt Ams nya prognoser ökar den öppna arbetslösheten för första gången sedan 1994.

Löftet om att högst fyra procent ska gå utan jobb spricker. Med råge.

Foto: PETER KJELLERÅS
tänker på procenten Göran Persson lovade att sänka arbetslösheten till 4 procent. Och lyckades. Men nu har utvecklingen vänt - åt fel håll.

När Göran Persson skulle väljas till partiordförande och statsminister utfärdade han ett heligt löfte. Han satte sin politiska heder i pant på att halvera den öppna arbetslösheten inom fem år.

Klart år 2000

Persson gick i mål i november 2000. Då visade färsk statistik från månaden innan att arbetslösheten krupit ner till fyra procent.

Men nu vänder utvecklingen - åt fel håll. I sin nya prognos, som presenterades i går, tror arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, att arbetslösheten i år ökar lika mycket som befolkningen i en normalstor kommun, 37 000 personer. Från 4 till 4,8 procent.

Förklaringarna till att kurvan vänder uppåt finns både här hemma och utomlands.

USA En stor del av den svenska exporten säljs i amerikanska dollar. Men den svaga konjunkturen och de låga räntorna i USA gör att dollarn tappat kraftigt i värde.

De svenska företagen får alltså sämre betalt för sina varor och tjänster. Det ger lägre vinster. Och minskad lust att nyanställa.

Tyskland Sveriges näst största exportmarknad, efter USA, är Tyskland. Men där är ekonomin också i olag, regeringen med förbundskansler Gerhard Schröder i spetsen försöker förtvivlat få ordning på finanserna.

Att EU:s förra tillväxtmotor skulle ge draghjälp till Sverige är alltså inte att hoppas på.

Strejken gör det värre

Kommunerna Kommunals löneförhandlare har inte mycket att hämta i Ams-prognosen.

Kommunernas ekonomier är trots omfattande skattehöjningar vid årsskiftet mycket ansträngda. Ams räknar följaktligen med att antalet anställda minskar under året.

Vi själva Tidigare hölls konjunkturen hjälpligt under armarna av hushållens vidöppna plånböcker. Vi handlade och handlade och handlade.

Den kurvan har också brutits. Svenska folket har en mer pessimistisk syn på både den egna och samhällets ekonomi. Alltså håller vi hårdare i pengarna - vilket till sist faller ut som minskad sysselsättning.

Inte heller nästa år kommer arbetslösheten ner på Perssonnivån. Då kommer 200 000 personer eller 4,5 procent av arbetskraften att gå helt utan jobb.

Låg ränta kan hjälpa

Möjligen kan lite konstgjord andning göra susen. Nästa vecka väntas både Riksbanken och den Europeiska centralbanken sänka sina styrräntor i ett försök att kickstarta ekonomimotorerna. Men räcker det?

Lena Mellin