Iran USA:s nästa mål?

NYHETER

Vilken regim står näst i tur att störtas av USA?

Svaret på frågan "Syrien eller Nordkorea?" kan vara: Iran.

Terrorattackerna i Saudiarabien har fått USA att skramla hotfullt mot regimen i Teheran.

I dag hålls ett möte i Vita huset där en handlingsplan mot Iran ska diskuteras.

Pentagon och försvarsminister Donald Rumsfeld uppges driva linjen att USA måste ta i med hårdhandskarna. Vidta åtgärder för att störta den iranska regimen.

Jagar syndabockar

Skälen är framför allt två.

I sin jakt på syndabockar för den katastrofala säkerhetsmissen i den saudiarabiska huvudstaden Riyad den 12 maj då nio självmordsbombare attackerade strängt bevakade bostadsområden för västerlänningar och dödade 25, har USA riktat sökarljuset mot Iran.

De amerikanska hökarna hävdar att de väl samordnade terrorattackerna planerades av höga al-Qaida-ledare som fått en fristad i Iran. USA fruktar att riktlinjer för nya dåd dras upp i landet.

Ett ultimatum till Iran att lämna ut al-Qaida-medlemmar har utfärdats och USA avbröt de informella diplomatiska kontakterna.

Skäl nummer två - vilket är den troliga egentliga anledningen - är att Iran möjligen försöker skaffa sig kärnvapen. USA presenterar som bevis en anläggning för urananrikning i Natanz. Iranierna själva hävdar att de bara ämnar använda sina kärnanläggningar för fredliga syften.

Iranska kärnvapen vore en mardröm för Washington. Då skulle man hamna i en utpressningssituation liknande den som uppkommit med Nordkorea. Främsta skälet till att USA använder moroten i stället för piskan mot Pyongyang är fruktan för att Kim Yong Il ska attackera med kärnvapen.

Kan vara rävspel

USA vill inte sitta med armarna bakbundna när det gäller ett muslimskt land som traditionellt finansierat och uppmuntrat mycket av terrorismen i Mellanöstern. Då är Bush definitivt beredd att slå till i förebyggande syfte.

Så medan Nordkorea var USA:s största huvudvärk före och under Irak-kriget och Syrien stack upp som en stark kandidat för en kur av Bushs nya doktrin om preventiva anfall så ligger Iran nu sämst till.

Om USA nu har några verkliga planer på att störta fler misshagliga regimer. Ett visst rävspel kan inte uteslutas.

Skrämseltaktik

USA försöker utnyttja skrämseleffekten av Irakkriget. President Bush har visat att han är beredd att gå till krig för att avsätta en misshaglig regim även om priset är osämja med många allierade.

Närmsta tiden kan det räcka med amerikanska hot för att regimer i riskzonen ska göra vad som begärs av dem. Skrämseltaktiken fungerar en tid, men i längden kan Bush åter bli tvingad att visa att han menar allvar.

Problemet med Iran är att landet har två starka maktcentra. Ett under den reforminriktade presidenten Khatami som är demokratiskt vald.

Ett under det konservativa prästerskapet.

Genom att ingripa mot Iran riskerar USA att underminera den demokratiska process som man själv säger sig eftersträva.

Wolfgang Hansson