Utredning: Ägarna är farligare än hundar

NYHETER

Ansvarslösa hundägare ska inte få ha hund. Trotsar de förbudet kan de få fängelse.

Det föreslår en statlig utredning som presenteras i dag.

Hundansvarsutredningen har det senaste året utrett vilka problem som finns med hundar i samhället. Utredarna har haft särskilt fokus på farliga hundar och hur man ska slippa problemen med dem.

Pitbull inte värre

På Göteborgs-Postens debattsida skriver utredarna Karin Starrin och Per Arvelius att man inte funnit att någon speciell ras, som till exempel pitbull, skulle vara farligare än andra.

I stället beror en hunds farlighet till stor del på dess ägare. Ett rasförbud skulle därför inte minska problemen med farliga hundar annat än möjligtvis på kort sikt.

Kan få fängelse

I stället föreslår utredarna en ny lag om tillsyn över hundar och katter. Enligt lagförslaget ska polisen kunna förbjuda personer som visat sig grovt olämpliga som hundägare att få ha hund. Om förbudet trotsas ska hundägaren kunna dömas till fängelse.

Lagförslaget överlämnas till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist i dag.

Karolina Vikingsson