Hård trafik ger barn astma

NYHETER

LONDON

Barn som växer upp vid starkt trafikerade vägar löper större risk att drabbas av astma.

Foto: mattias carlsson
Inte barnvänligt.

Antalet astmatiker har dubblerats de senaste 20 åren. Nu berättar tidningen Daily Mail om två olika underökningar som kopplar samman luftföroreningar med astma hos barn.

Den första undersökningen är gjord i München i Tyskland av forskare vid universitetsbarnsjukhuset.

4 000 undersökta

De har undersökt 4 000 barn mellan fem och elva år. Barnen som bodde mindre än 50 meter från gator som trafikeras av mer än 33 000 fordon per dygn visade sig ha astma i dubbelt så stor utsträckning jämfört med andra barn.

Inte lika tydligt

En större undersökning i Taiwan av 312 000 barn mellan 12 och 15 år visade liknande tendenser - men inte lika tydliga.

Enligt denna undersökning löpte barn som utsattes för luftföroreningar 17 procents ökad risk att få astma.

Leif Kasvi