Karlsson har tvingats betala tillbaka pengar för flera resor

NYHETER

Jan O Karlsson har i år fått betala tillbaka pengar som han kvitterade ut efter reseräkningar förra året.

Det gäller hotellkostnader för hustrun i både England och Österrike.

- När vi upptäckte det vid halvårsgenomgången så gjordes en justering, säger kanslichef Henrik Surell på UD.

Jan O Karlsson tar ofta med sig sin fru när han är ute och reser på officiella uppdrag.

Ibland har hon varit officiellt medbjuden och då står UD för kostnaderna, men vid alla andra tillfällen är Karlsson skyldig att dra av utgifterna för hustrun och betala detta ur egen ficka.

Tjänstemän på UD har granskat Karlssons räkningar från förra året och anmärkt på två räkningar.

Det ena gäller en resa med två övernattningar i april förra året:

"Resa till Wien för bilaterala samtal och partikontakter", har Jan O Karlsson skrivit på sin reseräkning.

Han hade med sig hustrun och bodde på Hotel im Palais Schwarzenberg.

Upptäcktes i våras

I reseräkningen kräver han 5 346 kronor för de två hotellnätterna, men skriver ingenting om att hustrun var med.

I år när detta upptäcktes beslutade UD:s kanslichef Henrik Surell att Jan O Karlsson måste betala tillbaka 25 procent av hotellkostnaden till staten - 1 336 kronor.

"Anledningen är att Jan O Karlssons hustru var med på denna resa och bodde i samma rum", skriver Surell i sitt beslut.

Kort efter upptäcktes fel i ännu en reseräkning. Jan O Karlsson hade å tjänstens vägnar bott på Cavendish hotell i London. På reseräkningen hade han dragit av för konsumtion av "Sub-Rosa drinks", men uppenbarligen glömt att dra av för hustrun som var med och bodde på hotellet.

Rumspriset per natt var 3 069 kronor och Henrik Surell beslutade i våras att Jan O Karlsson måste återbetala 767 kronor.

- Vi har gjort de här justeringarna efter att ha gått igenom detta, säger Henrik Surell som också är den som attesterar Karlssons reseräkningar.

"Ingen kostnad"

I en skriftlig kommentar meddelar Jan O Karlsson:

- Precis som jag sa på presskonferensen den 11 november så gick jag igenom alla mina reseräkningar under året och eftersom det finns en regel som säger att 25 procent av rumskostnaden skall ersättas om rummet uppgraderats p g a medföljande så gjorde jag en justering trots att min hustru inte medförde några extra hotellkostnader.

Richard Aschberg