Positiva reaktioner på Kommunals avtal

Bosse Ringholm: ”Jag är tillfreds”

NYHETER

Svenskt Näringsliv ser risk för upptrissade lönekrav.

Men överlag hördes positiva fackliga och politiska reaktioner på Kommunals nya avtal på onsdagen.

-Jag är mycket tillfreds och nöjd med att parterna är överens, och att avtalet ligger på en sådan här nivå, säger finansminister Bosse Ringholm till TT.

-Vi har tvåprocentig inflation, och med tanke på den produktivitetsutveckling vi kan räkna med tycker jag det ryms inom de samhällsekonomiska ramarna, säger han.

TT: Men klarar arbetsgivarna detta utan skattehöjningar eller ökade statsbidrag?

-Det blir tufft för många kommuner och landsting. Vi är inne i lågkonjunktur, men därför är det också rimligt att andra året kostar mindre. Och vad gäller statsbidrag vet kommunerna och landstingen vad som gäller för i år, säger Ringholm.

Mindre risker

Han påpekar också att avtalet måste ses i längre perspektiv. Inom några år måste kommuner och landsting anställa och vara konkurrenskraftiga lönemässigt.

Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv, ser dock risker. Mindre förbund, som Elektrikerförbundet och Byggnads, uppmuntras av utfallet, säger Fölster till TT.

-De kommer att se det här som något som gör att de kan trissa upp sina krav eller resa högre krav än de annars trott att de kunde få igenom, fortsätter han.

Överlag räknar dock Fölster med att andra förbund kommer ''ta sitt ansvar''. Och ''den stora'' avtalsrörelsen nästa år kommer att kylas av vikande konjunktur och stigande arbetslöshet, enligt Fölster.

LO-samordning

- När vi kommer in på nästa år hjälper det att Kommunals avtal är lägre för nästa år. Och det är nästa år som de flesta grupperna kommer att förhandla om, säger han.

Inte heller är LO:s avtalssekreterare Håkan Meijer rädd för att Kommunals avtal ska försvåra samordningen mellan LO-förbunden inför avtalsrörelsen 2004.

-Vi har sex månader på oss att klara ut samordningen mellan förbunden och jag tror inte att det här avtalet kommer att omöjliggöra samordningen, säger Meijer till TT.

Han anser det bra att satsningen görs på de lågavlönade. Det är ett steg mot att ge alla LO:s lågavlönade ett handtag, säger Meijer.

TT: Var det värt att strejka för?

-Den frågan kan man ställa sig först när man satt sig in i avtalet mer än vad jag har kunnat göra. Men det går inte att säga att strejken var onödig.

''Väl förenligt''

Sune Ekbåge, ordförande i LO-förbundet Pappers med 25000 medlemmar, säger att avtalet låter ''rimligt och bra''. Han kan ännu inte säga om avtalet kommer föranleda kompensationskrav från Pappers sida.

Konjunkturinstitutet chef Ingemar Hansson anser att Kommunals nya avtal är ''lägre än befarat''.

-Om det är den avtalshöjning som blir nästa år så är det väl förenligt med vad arbetsmarknaden kan ta, givet löneglidning. Det är i så fall en nivå som kan innebära en löneutveckling i paritet med Europa, säger Hansson till TT.

TT