Poliserna frias för skott mot Hannes

NYHETER

GÖTEBORG

Under EU-toppmötet i Göteborg 2001 träffades tre personer av polisens skott, en av dem blev livshotande skadad.

Nu läggs förundersökningen mot polismännen ner - för tredje gången.

Foto: SVT
Demonstranten Hannes Westberg var en av tre personer som sköts av polisen under kravallerna i Göteborg 2001.

Advokat Tomas Nilsson är målsägandebiträde för Hannes Westberg som var nära att dö sedan han skjutits i magen.

- Det är klart att det är ett mycket nedslående besked. Många kommer väl att kvarstå i en uppfattning att polisen inte har agerat försvarligt genom skjutningen, utan att det nu kan prövas och genomlysas i en domstol, säger Tomas Nilsson.

Poliserna var rädda

Poliserna visste inte att de hade fått förstärkning, de var rädda och drabbades av "tunnelseende", menar överåklagare Guntra Åhlund som haft Riksåklagarens uppdrag att utreda skotten.

Hon skriver i sitt beslut att det visserligen varit "uppenbart oförsvarligt att avlossa verkningseld mot Hannes Westberg på det sätt som skett", men att poliserna uppfattat situationen "klart allvarligare än den faktiskt var".

"Inte oförsvarligt"

Slutsatsen: "Polisernas nödvärnsvåld har inte varit uppenbart oförsvarligt med utgångspunkt i hur de uppfattat situationen."

Nu går det inte att föra saken vidare om det inte tillkommer något nytt som gör att förundersökningen måste tas upp igen.

Lena Olsson