Sprit och sommar – då lever vi farligt

Så kör du säkert i sommar

NYHETER

Sommaren är ljus - utom på de svenska vägarna.

Olyckstatistiken för sommartrafiken är en mycket dyster läsning.

– Nu går vi in i en väldigt mörk period, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket.

Förra året dödades 192 människor i sommartrafiken. Det är 20 procent fler än året dessförinnan, och den högsta dödssiffran sedan 1992, enligt Vägverkets olycksstatistik. Och ingenting talar för att statistiken kommer att bli särskilt mycket bättre i år.

– Förra året var just juni, juli och augusti väldigt olycksdrabbade, säger Claes Tingvall.

Varför är just sommarmånaderna så hårt drabbade?

– Det är väldigt mycket fylla och singelolyckor på sommaren. Jag säger inte att de här senaste olyckorna orsakats av fylla, men generellt sett så det dricks det mer i landet under den här perioden, och det betyder att fler personer tar fler ödesdigra beslut.

Enligt Vägverkets statistik finns alkohol med i bilden i 20-25 procent av alla dödsolyckor. Och trenden är att andelen alkoholrelaterade dödsolyckor ökar.

– Samtidigt har bilarna och vägarna blivit bättre och vi har fått mer automatisk övervakning av hastigheter, men det är väldigt lite av det som har gjorts som inriktar sig på alkoholproblemet.

Vilka är det som lever farligast i trafiken?

– De största riskerna löper de unga människorna som är ute själv eller är ute och åker med andra. Och det gäller inte minst just under sommarmånaderna.

Var inträffar de här olyckorna?

– Det här är inte typiskt för de stora, fina högtrafikerade vägarna. Snarare brukar de inträffa i det lite mer finmaskiga vägnätet. Vi har haft en stor andel i olyckor i Värmland, Dalsland, Dalarna och andra såna ställen i närheten av turistområden där folk vistas på sommaren.

Claes Tingvalls enkla tips för att halvera riskerna i sommartrafiken.

Fredrik Rundkvist