Här får du svar på de tio vanligaste frågorna om EMU

1 av 2
för Anders Sundström (s) är Ja-general.
NYHETER

Hur påverkas din ekonomi av EMU?

Kan vi lämna valutaunionen om vi ångrar oss?

Svenskt Näringsliv har sammanställt svenska folkets tio vanligaste frågor inför folkomröstningen om EMU . Aftonbladet har låtit både ja- och nejsidan svara på dem.

Anders Sundström, ja-general:

1. Vad är EMU och varför skapade man en gemensam valuta?

– EMU är en del i ett större europeiskt samarbete. Valutan har skapats för att ge större trygghet i Europa med mindre spekulation.

2. Vilka för- och nackdelar finns det med euron?

Fördelar: Fler jobb med större möjlighet att bygga ut vår gemensamma sektor. Nackdelar: Hela Europa får en gemensam ränta.

3. Vad kommer att hända med priserna om vi inför euron?

På sikt kommer priserna att sjunka. Euron leder till att det blir lättare att konkurrera och ökad konkurrens pressar priserna.

4. Kommer boräntan att gå upp eller ned?

Om vi ansluter oss nu i höst kommer boräntan att gå ned. Historiskt har vi haft en högre boendekostnad på grund av utanförskapet. Just nu är skillnaderna väldigt stora.

5. Hur påverkas företagen av ett medlemskap i EMU?

De små företagen får lättare att både köpa och sälja varor. De stora får bättre tillgång till riskkapital. Bägge sakerna innebär mer jobb.

6. Vilken makt lämnar vi över till EU om vi säger ja till EMU?

Bankdirektörerna i den svenska Riksbanken lämnar över sin makt till den europeiska centralbankens bankdirektörer. Å andra sidan tar vi hem mycket makt genom att minska valutahandlarnas makt över Sveriges ekonomi.

7. Om Sverige går med i EMU, när kan vi införa euron?

Då kan vi ha infört den 2006.

8. Kan Sverige lämna EMU om vi ångrar oss?

Om vi vill så kan vi lämna EMU men det är en väldigt komplicerad sak.

9. Hur har det gått för de länder som har infört euron?

Det har gått precis för de länderna som för dem som har egna valutor: en del bra, en del dåligt. De som har skött EMU-regelverket på ett bra sätt har det gått bra för, till exempel Finland.

10. Hur röstar man och vilka får rösta?

Alla som fick rösta i kommunalvalet får rösta och alla EU-medborgare och alla utanför Sverige som varit här i mer än tre år. Själva röstningen är precis som det vanliga riksdagsvalet med skillnaden att det bara finns två valsedlar.

Sören Wibe, nej-general

1. Vad är EMU och varför skapade man en gemensam valuta?

EMU är ett politiskt projekt som skapades av Frankrike och Tyskland för att Frankrike ville ha del av den tyska ekonomins styrka. Tyskland ville ha del av Frankrikes goda politiska renommé.

2. Vilka för- och nackdelar finns det med euron?

Fördelar: Mindre växlingskostnader för turister och företag. Nackdelar: Ekonomiskt ger vi bort självbestämmandet över en viktig del av den ekonomiska politiken. Politiskt ger vi bort makten till en bank med oavsättliga direktörer.

3. Vad kommer att hända med priserna om vi inför euron?

I alla länder som har infört euron så har konsumentorganisationerna uttryckt stort missnöje med att priserna på dagligvaror avrundats uppåt.

4. Kommer boräntan att gå upp eller ned?

Den kommer inte att beröras.

5. Hur påverkas företagen av ett medlemskap i EMU?

För några företag blir det lättare att exportera, andra får ökad konkurrens från utlandet. Den stora påverkan är att hela näringslivet löper mycket större risk att råka ut för allvarliga störningar på marknaden.

6. Vilken makt lämnar vi över till EU om vi säger ja till EMU?

Vi lämnar över i första hand skötseln över penningpolitiken: räntor, valutor och sedelutgivning.

7. Om Sverige går med i EMU, när kan vi införa euron?

Tidigast 2006 men troligast 2007.

8. Kan Sverige lämna EMU om vi ångrar oss?

Ja, teoretiskt sett men det är mycket svårt.

9. Hur har det gått för de länder som har infört euron?

I hela området har det gått sämre än för de länder som står utanför. Länder som det gått bra för är Finland, Irland och Spanien. Samtidigt finns det länder som råkar riktigt illa ut, till exempel Tyskland.

10. Hur röstar man och vilka får rösta?

Det blir två olika valsedlar, ja och nej. I övrigt går det till som vid ett vanligt riksdagsval.

Annika Sohlander