27 räddade från sjunkande fartyg

Kinesiska handelsfartyget kolliderade med cypriotiskt skepp norr om Bornholm

Foto: KUSTBEVAKNINGEN
Det kinesiska bulk carrier-fartyget tog efter kollisionen några mil utanför Ystad snabbt in vatten och fick kraftig slagsida. Ett par timmar efter olyckan låg fartyget med stäven under havsytan.
NYHETER

RÖNNE

Ett kinesiskt handelsfartyg gick på lördagseftermiddagen under efter att ha kolliderat med ett Cypernregistrerat containerfartyg sju kilometer norr om Hammerodde på Bornholm.

De 27 besättningsmännen räddade sig genom att gå i livflottar och kunde senare föras till fyrplatsen vid Hammerodde.

Olyckan inträffade cirka 3,5 mil utanför den skånska sydkusten. Vad som orsakade den var inte omedelbart känt. Vädret var det bästa och sikten i området 1,4 mil.

Fartygskrocken bevittnades av några fritidsfiskare.

Det kinesiska fartyget, av typen bulk carrier på 70 000 bruttoregisterton och benämnt Fu Shan Hai, tog efter kollisionen snabbt in vatten och fick kraftig slagsida. Ett par timmar efter olyckan låg fartyget med stäven under havsytan, rapporterade det danska sjövärnets operativa kommando (SOK) i Lyngby till nyhetsb yrån Ritzau.

Inte olja

Då stod det också klart att fartyget var lastat med gödningsmedel - inte med olja som räddningspersonalen först befarade.

Det andra fartyget, benämnt Gdynia, är av namnet att döma polskt men seglar under cypriotisk flagg. Detta klarade sig utan större skador och stannade i området för att delta i räddningsarbetet. Fartygens destinationer var inte kända.

Ett nödlarm från olycksplatsen nådde den svenska sjöräddningscentralen i Göteborg klockan 12.37. En räddningshelikopter från Ronneby, kustbevakningsbåten KBV 202 från Simrishamn och två båtar från svenska Sjöräddningssällskapet begav sig mot haveriplatsen för att assistera den danska sjöräddningen.

Faran över

Danskarna själva hade dock enbart bett om en helikopter. Två danska helikoptrar sändes iväg från Värlöse och Skrydstrup. På plats, förutom Gdynia och ett danskt räddningsfartyg, fanns också flera fiskebåtar.

Även besättningen i kustbevakningens spaningsflygplan KBV 585 från Skavsta, som vid tidpunkten för olyckan var ute på rutinuppdrag, gav sig till platsen för att bilda sig en uppfattning om situationen. Den rapporterade om mindre oljefläckar vid Fu Shan Hai.

Då det fortfarande fanns misstankar om att det kinesiska fartyget hade olja i lasten gick larm till räddningstjänsterna i Danmark och Sverige. Men efter ett par timmar kunde vakthavande officer på SOK blåsa faran över.

- Det fanns bara maskinolja, sade han till Ritzau.

Bogseringsförsök inlett

Vid 18-tiden på lördagseftermiddagen inleddes försök att bogsera det sjunkande kinesiska fartyget in på grundare vatten. Bland de enheter som deltar i operationen finns ett fartyg från den svenska kustbevakningen.

Enligt vakthavande befäl vid kustbevakningen i Karlskrona, Mats Nilsson, är det omkring 170 meter djupt vid olycksplatsen. Bogseringsförsöken går ut på att flytta haveristen omkring sju kilometer till ett område med cirka 25 meters djup i stället.

- Men det går långsamt, omkring en knop i timmen, säger Nilsson till TT.

Om fartyget kommer in på grundare vatten har man där större möjligheter att ta hand om lasten och den olja som finns ombord. Enligt danska myndigheter handlar det 66 000 ton konstgödning, 1 680 ton tung olja, 110 ton dieselolja och 35 ton smörjolja.

Enligt Mats Nilsson finns inga tecken på läckor hos haveristen.

Gick till botten

Strax efter klockan 20 fick bogseringsförsöken avbrytas eftersom Fu Shan Hai vände fören nedåt och började sjunka snabbt. Enligt svenska kustbevakningen gick hon till botten på ett område med omkring 65 meters djup.

I samband med att fartyget sjönk hördes kraftiga smällar. Allt tydde på att det var luckorna till lastutrymmena som pressades upp av vattentrycket, vilket också innebär att lasten av konstgödsel började spridas ut i havet.

TT-Ritzau