Olja driver mot svenskt vatten

12 kilometer långt bälte från förlista kinesiska skeppet

NYHETER

MALMÖ

Olja från den sjunka kinesiska bulkfartyget Fu Shan Hai utanför Bornholm väntades nå svenskt vatten under natten till måndagen.

Ett cirka tre kilometer brett och 12 kilometer långt oljebälte var på drift mot stränderna mellan Sandhammaren och Simrishamn.

- Vi beräknar att oljan når svenskt vatten vid midnatt och då sätter vi i gång med saneringen, sade Patrik Mathiasson, vakthavande befäl vid Kustbevakningen i Karlskrona, till TT vid 20-tiden på söndagen.

Cirka 6,5 distansminuter ut från den svenska kusten - drygt en landmil - var fyra av kustbevakningens fartyg beredda att ta upp så mycket av oljan som möjligt:

- Det handlar om cirka 55 ton tjock olja. Vi arbetar med länsor och uppsugningsutrustningen som finns på våra fartyg. Man går in i oljebältet och borstar upp det som finns på ytan. Allt kommer vi inte att få upp, men den större mängden av oljan klarar vi, sade Mathiasson

Fartyget läcker

Det kinesiska fartyget innehåller 1 680 ton olja, och det läcker där det ligger på 70 meters djup på danskt vatten mellan Bornholm och den svenska sydostkusten. Under söndagen var två danska oljebekämpningsfartyg i arbete med oljesanering vid olycksplatsen. Kustbevakningens KBV 202 fanns också på plats.

Men 55 ton drev mot den svenska kusten. Och det kan ta tid att få upp den mängden.

- Vi håller på tills vi kan bedöma att risken för att olja når stränderna är borta, sade Mathiasson.

Representanter för danska myndigheter, försäkringsbolag och fartygets rederi ska lägga fram ett förslag till hur oljan i vraket ska kunna tas upp och föras över till andra fartyg.

- De ska besluta om vem som skall göra det. Och hur. Men det är ingen lätt uppgift. Och frågan är vem som skall betala, sade vakthavande befäl hos Sjövärnets Operativa Kommando, SOK, till den danska nyhetsbyrån Ritzau.

Tillbakavisar kritik

Hans kollega, örlogskapten Jens Hulgaard, tillbakavisar kritiken om att den danska myndighetens beslutsgång var så långsam att fartyget hann sjunka.

Kritikerna anser att Kustbevakningens KBV 202 som fanns vid haveristen hade maskinkraft nog för att bogsera Fu Shan Hai till grundare vatten där det skulle varit lättare att tömma henne på oljan.

Men på tre timmar sjönk det kinesiska fartyget.

- Det finns formalia som måste vara i ordning innan vi sätter i gång en sådan operation. Jag kan inte se att vi kunnat agera snabbare, säger Hulgaard.

Bo Harmby/TT

ARTIKELN HANDLAR OM