37-årig man föll 15 meter från broklaff

Svår fallolycka vid broöppning i Trollhättan

NYHETER

En 37-årig man som tog sats och hoppade mellan två broklaffar på väg upp, föll ett tiotal meter och skadade sig i huvudet.

Orsaken till tigersprånget i Trollhättan på söndagen är oklart.

Foto: DRAGAN MITROVIC
Den 37-årige mannen sprang uppför den ena broklaffen och när den delat sig mellan en halv och en meter tog han ett språng över till nästa.

Brovakten såg i sina monitorer att allt var klart för broöppning och drog ut reglarna som sätter igång klaffarna.

-Men mannen måste ha satt fart och tagit sig förbi bommarna och hoppat mellan klaffarna, säger Tommy Andersson, driftsledare på Sjöfartsverket i Trollhättan, till TT.

Broöppningen, som föregås av såväl ljud- som ljussignaler, gjordes för att släppa förbi en högmastad segelbåt på söndagsförmiddagen.

-Det finns inga indikationer på att några av signalerna skulle ha varit ur funktion, säger Tommy Andersson.

Fordon av olika slag hade också stannat på ömse sidor om bron, i avvaktan på broöppningen.

Den 37-årige mannen tog sig av hittills okänd anledning fram till klaffarna.

Han sprang uppför den ena och när den delat sig mellan en halv och en meter tog han ett språng över till nästa.

-Klaffarna åker upp i luften ganska snabbt och därför kom han fort högt upp, säger Tommy Andersson.

Mannen lyckades inte klamra sig fast mer än en stund i klaffen på brons västsida, utan föll tio-femton meter handlöst ned i asfalten.

Han slog i huvudet och fördes till länssjukhuset i Vänersborg. Det är oklart hur allvarliga hans skador är.

Göran Sjögren/TT

ARTIKELN HANDLAR OM