Leken krymper

Hälften av Iraks mest efterspanade är redan gripna

NYHETER

USA:s kortlek över Iraks mest efterspanade krymper.

Hälften är gripna eller har gett upp efter dryga sex veckor. Alla hålls fångna på hemlig plats i Irak.

Men essen är fortfarande på fri fot.

ESSEN KVAR - I Alltfler av de efterspanade krigsförbrytarna från den gamla irakiska regimen och militärmakten fångas i flykten eller väljer att ge upp. Nu är 26 av de 52 "korten" i USA:s kortlek ute ur spelet.

Den udda kortleken över Iraks värsta krigsförbrytare, utfärdad av Pentagon, omfattar 51 män och en kvinna - personer som påstås ha varit de mest tongivande i Iraks diktatur.

Allt färre av dem befinner sig på flykt. Allt fler sitter fångna hos den amerikanska militären. Några kan vara döda.

Hittills har 26 av personerna på spelkorten gett upp eller gripits. Nästan varje vecka grips någon ny.

De hålls fängslade på flera olika platser i Irak. Av säkerhetsskäl vill Pentagon inte säga var.

Inte krigsfångar

- Bekvämligheten är garanterat inte vad de är vana vid men de behandlas i enlighet med Genèvekonventionen trots att vi inte klassar dem som krigsfångar, säger David Lapan, press-officer vid amerikanska försvarsdepartementet.

Viktigast för USA är att pumpa de tillfångatagna på information. Samtliga förhörs kontinuerligt och ingående.

- Vi vill ta reda på vad de vet om massförstörelsevapen och om de har information som kan leda till att andra i kortleken kan gripas.

President Bush anklagade nyligen Tariq Aziz, en av de högsta gripna, för att ge förhörsledarna falska informationer.

- Om vi säger så här: några av de gripna samarbetar med oss, andra inte. Men oavsett vad de säger kontrollerar vi informationen mot vad andra förhörda uppger. På så sätt kan vi ändå skapa oss en bild av vad de vet.

Lapan förnekar att USA skulle ha ingått uppgörelser med någon av de gripna eller att förhandlingar pågår med Saddams son Uday.

Vill slippa hämnd

- Det ligger inte i vårt intresse. De som gett upp har gjort det för att undgå hämndaktioner från den egna befolkningen och för att slippa leva gömda resten av sitt liv.

Samtliga 52 i kortleken och tre övriga namngivna är misstänkta för krigsförbrytelser. USA har inga planer på att presentera några åtal.

- Det är upp till irakierna själva om de vill åtala de gripna. Till dess ett rättsväsende byggts upp kommer vi att hålla dem i förvar.

- Det kan ta månader eller år. Hur länge är svårt att säga i dagens läge.

Vissa av de amerikanska specialförbanden har som en av sina uppgifter att jaga personer ur kortleken.

De fulaste fiskarna - som Saddam Hussein och hans söner - är fortfarande fria.

Pentagon uppger att det strömmar in tips varje dag om att de setts i Bagdad och på andra platser i Irak.

- Problemet är att bedöma trovärdigheten i uppgifterna. Ännu har inga varit av den arten att de lett oss nära Saddam eller hans söner.

Pentagon lutar åt att Saddam fortfarande befinner sig i Irak och skyddas av en liten lojal krets. Förhoppningen är ändå att spader ess till slut ska gripas.

Wolfgang Hansson