Hemmaskadorna ger en halv miljon akutbesök varje år

NYHETER

Borta är nog bra men hemma är inte bäst.

Hemma är farligast.

Det är hemma de flesta vardagsolyckor sker och hemmet är platsen där de flesta skadar sig, ibland mycket svårt.

Fler än en halv miljon svenskar tar sig till akuten varje år efter att de skadat sig hemma.

Hälften av alla som söker sjukhusvård har fallit hemma.

- Den vanligaste olyckan är en fallolycka. Många är äldre som halkat på till exempel en trasmatta, säger Anders Klarström på SOS Alarm.

De som ramlar och skadar sig oftast är små barn och gamla. De snubblar, snavar eller halkar.

Köket farligast för små barn

De vanligaste skadorna ger öppna sår, stukningar, blåmärken och brott på något ben. 90 procent av alla skador hamnar i huvudet, på ben och armar.

Köket är den farligaste platsen för små barn som ofta faller där eller klämmer sig. Det är också där kvinnor gör illa sig, oftast skär de sig på en kökskniv. Männen gör illa sig på något verktyg och kommer ofta till akuten med öppna skär- och sticksår.

Mette Lindahl Olsson är chef för Räddningsverkets enhet för förebyggande verksamhet. Hon säger att vissa skador i hemmen ökar.

- Brand, till exempel, som ofta beror på sängrökning. Det är särskilt äldre som omkommer. Vi tror att det beror på att efter ädelreformen ska äldre ska stanna hemma så länge som möjligt.

- Det gör att de inte kan utrymma så lätt när det börjar brinna. Det är samma sak i särskilda boenden för övrigt, där antalet personal har skurits ned.

"Skolan ska lära elever hjälpa"

Andra typer av olyckor i hemmen ökar också.

- Alla olyckor har en bakgrund, de beror på något. Vi tror att det kan ha att göra med att alkoholkonsumtionen ökar - det vore märkligt om inte det påverkade.

Mette Lindahl Olsson anser att vi behöver arbeta mer förebyggande.

Räddningsverket har ett sånt projekt. De reviderar ett material för skolorna som ska lära barn och ungdomar i olika åldrar att hjälpa till och göra rätt vid olyckor.

- Det borde vara ett skolämne. De har rätt att lära sig agera. De ska kunna hjälpa en kompis som sätter i halsen, de ska veta vad de ska göra vid ett drunkningstillbud och vid en brand och de äldre ska kunna hjärt-lungräddning.

Simone Söderhjelm