IT vinnare på Sars-skräck

Ökad efterfrågan på e-handel och nätbanker

NYHETER

IT-branschen och telekomindustrin tillhör vinnarna på rädslan för Sars-epidemin. Tekniken utvecklas och industrin måste jobba för att klara det ökande behovet av till exempel banktjänster på internet.

"När en kines nyser, drabbas hela Asien av en förkylning", ett gammalt asiatiskt ordstäv som i dessa tider fått en kuslig verklighetsförankring.

Flygbranschen gråter, hotellrörelserna världen över likaså, på grund av sarssmittans utbredning.

Men alla gråter inte. Enligt it-analysföretaget Gartner har it-branschen och telekomindustrin anledning att se framtiden an med gladare miner.

Liksom vid tidigare katastrofer och inte minst i samband med terrorattacken 11 september för två år sedan upplevde it-industrin en liknande uppgång.

Vinnare

E-handeln och internetbankerna är exempel på branscher som faktiskt tjänat på sars-rädslan. När bankerna i hårt drabbade Hongkong och Singapore rapporterar om en nedgång i antalet besökare med 20 procent, har det mötts av en nästan lika stor ökning i aktiviteterna över internet. Hongkongbaserade banken HSBC rapporterar om en ökning av sin internetverksamhet med 40 procent.

Sars-rädslan gör att folk stannar hemma, kontor bommar igen. Verksamheten sköts i större utsträckning hemifrån. Med hjälp av modern informationsteknologi går det utmärkt att åtminstone för en tid klara det mesta via videokonferenser och internet.

Gartner konstaterar att medan många företag efter den 11 september funderat över hur de kan klara av att fortsätta fungera om den normala arbetsplatsen slås ut. Så har få funderat över konsekvenserna av att anställda inte kan ta sig till jobbet på grund av hälsorisker eller på grund av att skolorna stängt eller att kommunikationerna slutat fungera.

Beredskap

Enligt Gartner bör moderna arbetsplatser bygga upp lokala nätverkslösningar, som gör det möjligt för anställda att komma åt företagets datorer via internet och skapa förutsättningar för att arbeta hemifrån.

Inom flera områden ser Gartner ändå hur tekniken används för att upprätthålla företagens normala verksamhet.

Allt från bankerna som snabbt utvecklat nya sätt att via nätet klara av sina normala kundkontakter. Myndigheter som använder tekniken för att sköta kommunikation mellan sig och allmänheten för att undvika personliga, och i sars-tider riskabla, möten mellan människor. Till företag som via internet låter anställda stanna hemma och jobba i stället för att ta sig till kontoret.

Bestående

Datajätten HP:s kontor i Hongkong är ett exempel på detta. Där har internetuppkoppling och videokonferenser fått ersätta jobbet på kontoret.

Sms-meddelanden till allmänheten har använts av flera myndigheter för att snabbt sprida information och kunskap om smittorisker.

Frågan som allt fler ställer sig är, enligt analysföretaget, om dessa förändringar av hur tjänster används och hur arbetsplatsen utvecklats i skuggan av Sars-rädslan, är bestående eller om allt kommer att återgå till den normala ordningen när epidemin klingat av.

Anders Lignell/TT