Billström: Miljö kostar, så är det

Knappt ja till att införa trängsel-
avgifter 2005

Pengakarusell Så här är det tänkt att pengarna ska cirkulera och slutligen hamna hos Stockholms stad igen. Grafik: PAUL WALLANDER
NYHETER

Sent i går kväll bestämde Stockholms kommunfullmäktige att trängselavgifter ska införas 2005.

Beslutet togs med minsta möjliga marginal: 51-49.

Foto: ULF HÖJER
Annika Billström.

Låginkomsttagare som bilpendlar förlorar mest på trängselavgifterna.

De får inte längre råd att köpa kläder och skor, visar Stockholms-

beredningens beräkningar.

Stockholms-

beredningen, som regeringen inrättat för att föreslå förbättringar av transportsystemet i regionen, har gjort hittills opublicerade beräkningar av trängselavgifternas effekter.

Bilpendlande låginkomsttagare måste betala trängselavgifter som motsvarar mer än deras årliga inköp av kläder och skor. Är det rimligt, Annika Billström?

- Ja. Att lösa miljöproblemen kostar för oss alla. Så är det.

"En statlig skatt"

Stockholmsberedningen konstaterar också att trängselavgifterna är en statlig skatt. Därmed får inte Stockholms kommun själv bestämma vad pengarna ska användas till.

I stället ska regeringen år för år tala om i budgetpropositionen vad inkomsterna ska gå till. Sedan beslutar riksdagen vart pengarna går. Stockholmsberedningen har kommit fram till att intäkterna blir 1,2 miljarder kronor om året. Att dra i gång försöket kostar 500-900 miljoner kronor.

Finansminister Bosse Ringholm har lovat att alla inkomster ska gå tillbaka till Stockholm.

Men det litar inte oppositionsborgarrådet Kristina Axén Olin (m) på:

"Ingen pengagaranti"

- Det finns ingen som helst garanti att staten skulle leverera tillbaka pengarna. Med tanke på skatteutjämningen är min tilltro till regeringen att hjälpa Stockholm obefintlig.

Annika Billström tror däremot på finansministern:

- Ja. Vi har gett statsledningskontoret i uppdrag att avtala med staten att de står för investeringskostnaderna och att pengarna går tillbaka till regionen. Det är förutsättningen för att genomföra försöket.

Så mycket kostar det

Joachim Kerpner