Gerillaledare - i klassisk kostym

NYHETER

Från ledare för en glömd befrielsekamp har prins Hasan di Tiro, 79, de senaste dagarna hamnat mitt i rampljuset.

Ledaren för Acehs befrielserörelse är en av männen Indonesien stämplar som terrorist och kräver att Sverige ska lämna ut.

I kritstrecksrandig kostym och omgiven av tavlor på tidigare Aceh-regenter leder han kampen från en lägenhet i Stockholmsförorten Alby.

Foto: MAGNUS SANDBERG
PRINSEN SOM UTMANAR INDONESIEN Prins Hasan di Tiro är i rakt nedstigande led släkt med de monarker som styrde den indonesiska provinsen Aceh. Sedan i slutet av 70-talet leder han från Sverige kampen för Acehs befrielsekamp via fax, sms, mejl och mobiltelefon.

1. Är du rädd att den svenska regeringen ska agera mot er efter den indonesiska regeringens press?

- Nej. Jag fruktar inte att något ska hända mig i Sverige. Vi är vänner. Det var därför jag kom hit. Vad vi gör är helt inom svenska lagar.

2. Menar Indonesien allvar med sitt hot om handelsbojkott mot Sverige?

- Det skulle förvåna mig. Indonesien chansar för att se om de kunde rubba Sveriges inställning. När de inser att det inte går kommer de troligen att tona ned sina hot.

3. Utrikesminister Anna Lindh säger att den svenska regeringen inte sympatiserar med kraven på självständighet. Vad tycker du om det?

- Jag respekterar hennes uppfattning. Samtidigt anser vi oss i vår fulla rätt att arbeta för självständighet för vårt land. Aceh var en stat långt innan någon nämnde ordet Indonesien.

4. På vilket sätt leds självständighetskampen i Aceh från Alby/Norsborg?

- Vi står dagligen i kontakt med våra militära kommendanter och civila rapportörer. Via mobiltelefon, fax, sms, mejl. Allt som står till buds. Vi använder oss också av kurirer som lämnar rapporter och som får instruktioner av oss. De kommer inte till Sverige utan till platser runtom Aceh.

5. Ger ni order om konkreta operationer?

- Så länge vår militär håller sig inom fastlagda regler så är det upp till dem att sköta den dagliga kampen. Vi begär att de följer FN:s regler och Genèvekonventionen. Gör de övertramp så säger vi ifrån.

6. Deltar några av Aceh-svenskarna i militära operationer?

- Nej. Vi skickar inga soldater eller informatörer härifrån. Numera är det också sällan någon från Aceh som kommer som flykting till Sverige. De flesta hamnar i Norge i stället.

7. Tycker du det är rätt att som svensk medborgare driva befrielsekrig i ett annat land?

- Jag är i rakt nedstigande led släkt med monarkerna som styrde Aceh från 1600-talet och framåt. Vi har historisk rätt till ett fritt Aceh. Jag kan inte se något fel i att jag för kampen härifrån.

8. I december förra året ingicks ett fredsavtal. Varför kollapsade det?

- Vi började avväpna men Indonesien sände inte tillbaka sina trupper till militärförläggningarna. I stället pumpade de in fler trupper. Om Indonesien börjar rätta sig efter avtalet är vi beredda att genomföra fredsplanen som det är tänkt, steg för steg.

9. När var du själv senast i Aceh?

- Under 1979 lyckades jag ta mig in inkognito och tillbringa två månader där och organisera kampen. Sedan dess har jag inte varit tillbaka.

10. Varför är självständighet så viktigt?

- En gång var vi en mäktig nation. Vi har lidit svårt under 50 år av indonesisk överhöghet. Vi har förlorat våra mänskliga och medborgerliga rättigheter.

11. Aceh är inte stort. Hur ska ni klara er som egen nation?

- Vi har gott om olja och naturgas. Vårt läge är strategiskt.

12. Har du hopp om att få besöka ett självständigt Aceh?

- Absolut. Jag är övertygad om att jag får göra det.

Snabbfakta/Hasan di Tiro

Wolfgang Hansson