Tunnare oljebälte i Bornholmsgattet

NYHETER

Simrishamn

Oljebältet i Bornholmsgattet hade tunnats ut när personal från Kustbevakningen gjorde onsdagens första överflygning i området.

- Mängden olja är mindre än i går kväll. Men det kommer fortfarande upp ny olja från haveristen hela tiden, sade Kenneth Abrahamsson, vakthavande befäl vid Kustbevakningen i Karlskrona.

På tisdagskvällen beräknades sammanlagt 55 ton olja ligga och skvalpa i området. På onsdagsmorgonen var oljeskikten så tunna och utspridda att det var svårt att göra några närmare bedömningar av mängden.

Sammanlagt elva miljöfartyg arbetar konstant med oljesaneringen. Sex av dem är svenska, fyra är danska och ett är tyskt. Tillsammans beräknas de hittills ha tagit upp cirka 860 ton olja, alltså ungefär hälften av den olja som ursprungligen fanns ombord på det kinesiska fraktfartyget Fu Shan Hai.

Kritik

Eftersom oljan tunnats ut arbetade de flesta miljöfartygen på onsdagsmorgonen nära haveristen strax norr om Bornholm, inte nära Skånekusten som på tisdagen.

Flygbilderna från onsdagsmorgonen visade att oljan låg i en sträng kring sydöstra Skåne, från Kåseberga, där den ännu inte nått land, upp till Borrby strand.

Den svenska regeringen kritiserade på tisdagskvällen Danmark för att inte snabbt nog ha accepterat bogserhjälp från Sverige efter olyckan med kinesiska fartyget. Kritiken framförs i ett brev från biträdande näringsminister Ulrica Messing.

Hon vill ha klarhet i varför det tog så lång tid för den svenska kustbevakningen att få tillstånd att dra in Fu Shan Hai på grundare vatten efter olyckan vid Bornholm och därmed minska effekterna av ett oljeläckage.

Rutiner

I brevet till sin danske kollega Bendt Bendtsen, som har ansvar för sjöfartsfrågor, skriver hon att hon förutsätter att det blir en utvärdering av hanteringen av händelsen. Hon ser också fram emot en "grundlig redovisning" av vad som skett.

"Jag förutsätter att ni nu gör allt för att undvika ytterligare skada. En viktig åtgärd är att avlägsna all olja från fartyget. Om detta inte sker riskerar vi att få fortsatt oljeläckage lång tid framöver", skriver hon i brevet.

Ulrica Messing vill också skynda på arbetet med att ta fram bättre rutiner för samarbetet med de danska myndigheterna så att det inte blir någon upprepning av det skedda i framtiden.

Ombord på haveristen fanns, när den kolliderade med det polska fartyget Gdynia i lördags, förutom 60 000 ton konstgödsel också 1 680 ton tung olja, 110 ton dieselolja och 35 ton smörjolja.

TT