Så drabbas djurlivet

Fiskarna får ta den stora smällen av oljekatastrofen

NYHETER

Oljeutsläppet i södra Skåne kommer att påverka djurlivet i regionen i flera år framöver.

Fåglarna är de som drabbas värst på kort sikt.

Men i det långa loppet är det fisken som får ta den stora smällen.

- Man kan inte säga att oljan inte påverkar fisken som matfisk, säger Ulf Båmstedt, professor i marinbiologi vid Umeå Marina Forskningscentrum.

Han hänvisar till tidigare oljeutsläpp då man tvingats stoppa all fiskproduktion med anledning av risk för förgiftning.

Varmblodiga djur som fåglar och sälar bär oftast päls eller fjädrar. När dessa smetas in i olja förlorar kroppen sin förmåga att isolera sig och djuren tappar värme, vilket leder till att de slutligen dör av kyla.

Täpper till andningsorganen

När oljesanerarna väl har fått bort oljan från stränder och havsyta är faran däremot inte så överhängande för dessa djur.

Fisk och ryggradslösa djur lever däremot med oljan, som antingen sjunker till botten eller blandas upp med vattnet, under betydligt längre tid.

När utsläppet fortfarande är färskt och oljan tjock hindrar den djurens rörelsemönster och täpper till deras andningsorgan, enligt Båmstedt. Klumpar av olja kan dock ligga kvar på botten och läcka ut giftiga ämnen i flera år framöver.

Gör att det föds färre honor

- Artsammansättningen kan förändras och studier visar att ämnen som utsöndras vid bland annat oljeutsläpp påverkar de hormoner som styr könsfördelningen. Det gör att det föds betydligt färre honor, säger Båmstedt.

Han vill inte uttala sig om hur lång tid det tar innan alla spår av olyckan försvunnit, men säger att vid tidigare utsläpp har alla synliga spår varit borta efter tre till fyra år.

Åsa Asplid