Saneringen av olja fortsätter

Minskat utsläpp ute till havs

NYHETER

SIMRISHAMN

Saneringen av den olja som flutit i land på de skånska stränderna fortsatte på onsdagen. Men samtidigt minskade läckaget av ny olja från haveristen vid Bornholm och någon ny våg av klibbig olja drabbade inte sandstränderna.

Försvar, hemvärn, räddningstjänst och frivilliga jobbade med att ta upp den olja som i två dygn främst drabbat stränderna från Sandhammaren till Skillinge ungefär en mil längre nordöst. Men det finns även en del olja väster om Sandhammaren fram till Kåseberga.

Med hjälp av hjullastare och för hand med spadar försökte räddningsarbetarna avlägsna oljan på en två och en halv mil kuststräcka. Hur mycket olja som flutit i land går inte att avgöra ännu. Ett 60-tal oljeskadade fåglar har också tagits om hand.

-I dag har vi inte fått in speciellt mycket olja. Det är ett ganska stabilt läge, säger Bertil Öhrstrand, informatör i försvaret, som deltar i arbetet tillsammans med värnpliktiga från P7.

Omkring 250 man är sysselsatta med strandrensningen. Oljan ligger i stråk, men också i klumpar utefter stränderna.

Faran är inte över

Rensningen av stränderna kommer att ta lång tid. Ute till havs verkade på onsdagen oljeläckaget från det sjunkna kinesiska fartyget Fu Shan Hai ha minskat, men faran är inte över.

-Det går inte att utesluta att olja flyter in igen, säger Anders Gelderman, informatör på Kustbevakningen.

En del tjockolja kan ha sjunkit och kan sedan på nytt ställa till oreda. Fartyget läcker fortfarande olja, men i mindre mängder och det är en tunnare typ av olja som kommer ut.

Som mest har det funnits tolv fartyg från Sverige, Danmark och Tyskland på plats för att ta hand om den utläckande oljan från vraket som ligger på 65 meters djup utanför Bornholm. Hittills har 943 ton tagits om hand.

Två tankar skadades

Sjövärnets operativa kommando tror att det bara var två av fartygets bränsletankar i fören som skadades vid kollisionen. Resten av oljan förvaras då sannolikt i de oskadade tankarna.

I fartyget fanns 1680 ton tjockolja, 110 ton diesel och 35 ton smörjolja.

Några av insatsfartygen som bekämpat oljan till havs kommer nu att lämna området.

-Alla har inte haft varit sysselsatta, säger Anders Gelderman.

Eftersom det läcker ut betydligt mindre olja från det sjunkna fartyget blir det nu inga bekämpningsbara mängder.

Flygspaning har visat att det fortfarande finns olja ute till havs men inte i de mängder som kunde iakttas de senaste dagarna. Oljan var inte heller lika tjock. Den tunnare oljan dunstar också efter hand.

Bengt Ljungdahl/TT Cecilia Klintö/TT