Messing: Ta upp oljan, Danmark

Ministern riktar hård kritik i brev till danska regeringen

1 av 3
NYHETER

Danmark kritiseras hårt av den svenska regeringen efter oljekatastrofen.

I ett brev kräver biträdande näringsminister Ulrica Messing en "grundlig redovisning" av vad som skett.

Danmark kritiseras av den svenska regeringen för att inte snabbt nog ha accepterat bogserhjälp från Sverige efter olyckan med kinesiska fartyget Fu Shan Hai som nu läcker olja.

"Ett snabbare och smidigare agerande för att bogsera in fartyget till grundare vatten hade kunnat minska effekterna. Jag förutsätter att ni nu gör allt för att undvika ytterligare skada", skriver Ulrica Messing i sitt brev.

"Avlägsna all olja"

" En viktig åtgärd är att avlägsna all olja från fartyget. Om detta inte sker riskerar vi att få fortsatt oljeläckage lång tid framöver."

- Det är klart att jag är kritisk till att det tog så lång tid, för vi ser vad konsekvenserna av det är just nu, säger Ulrica Messing till DN.

- Jag förväntar mig en grundlig redogörelse från min danske kollega.

Ulrica Messing vill skynda på arbetet med att ta fram bättre rutiner för samarbetet med de danska myndigheterna så att det inte blir någon upprepning av det skedda i framtiden.

Avvisar kritiken

De danska misstagen kan ha förvärrat oljekatastrofen.

Men på danska Sjövärnets operativa kommando i Århus avvisar man den svenska kritiken.

- Den bygger på missförstånd, säger örlogskapten Alex Jensen till Aftonbladet.

Trots det tycker Alex Jensen att samarbetet med svenskarna fungerat bra.

- När vi tittar i backspegeln kan vi inte se att vi kunde ha gjort något bättre, säger han.

Kritiken mot danskarna gäller att de inte lät kustbevakningens fartyg KBV 202 bogsera in det kinesiska bulkfartyget på grundare vatten.

- KBV 202 var för klent för att bogsera och försökte i två timmar utan att komma någonstans, säger Alex Jensen.

"Det fanns ingen olja"

I söndags låg förutom KBV 202 även KBV 047, KBV 048 och KBV 049 vid den danska gränsen och var beredda att delta i oljesaneringen.

- Vi skulle aldrig drömma om att vägra svenskarna att hjälpa till om det funnits olja vid vraket, säger Jensen.

- Men problemet var att där inte fanns någon. Den drev under vatten.

Det polska fartyget Gdynia körde in i Fu Shan Hai från babords sida fast man hade väjningsplikt.

Och sänkte ett femton gånger större fartyg med 1 825 ton olja ombord.

Kostar minst 100 miljoner

Enbart kostnaderna för saneringsarbetet väntas överstiga 100 miljoner kronor.

Först i slutet av veckan väntas de danska utredarna bli klara med en preliminär redogörelse över hur olyckan gick till.

Två svenska fritidsseglare ska i dag förhöras av Karl Rosberg, den skånska länskriminalens sjöutredare.

- Deras uppgifter är viktiga eftersom de var på plats när olyckan inträffade, säger han.

Leif-Åke Josefsson, Per-Ola Ohlsson