Danska regeringens svar på Messings kritik

NYHETER

De politiska utspelen mellan danska och svenska regeringen fortsätter i spåren på oljekatastrofen.

På onsdagen svarade Danmarks näringsminister Bendt Bendtson på den skarpa kritik Sveriges biträdande näringsminister Ulrica Messing riktat mot Danmark efter oljeutsläppet utanför Bornholm.

I ett personligt ställt brev till Messing beklagar Bendtson följderna av oljeutsläppet och att flera svenska stränder utsatts för svåra oljeföroreningar.

Han går dock i försvar för sina landsmän och hävdar bestämt att inga fel begåtts när det kapsejsade kinesiska fartyget skulle bogseras in mot land.

"Det är dock mitt omedelbara intryck att alla som varit involverade i kampen mot oljan har gjort en mycket stor insats för att begränsa skadorna så mycket som möjligt.", skriver Bendtsen.

Inom några veckor räknar Danmark med att presentera en utredning där man går igenom hela händelseförloppet före, under och direkt efter själva olyckan.

Bendston försäkrar dessutom att man från dansk sida kommer att göra allt för att undvika ytterligare utsläpp från fartyget.

"Från dansk sida kommer vi att göra allt för att vara säker på att den olja som ännu befinner sig på fartyget inte kommer att orsaka ytterligare föroreningar av hav eller kuster", skriver han.

Ulrica Messing säger genom sin pressekreterare att hon är glad att Danmark gör en grundlig undersökning av olyckan och att hon och Bendtson kommer att vara i kontakt igen när utredningen är klar för att diskutera hur liknande samarbeten kan förbättras i framtiden.

Åsa Asplid