Partiledarna debatterade euron

Jobb och välfärd favoritargument för och emot EMU

NYHETER

Alla ville slå vakt om jobben och välfärden då partiledarna på onsdagskvällen drabbade samman i en direktsänd tv-debatt om ja eller nej till euron och EMU.

Men deras slutsatser om vad ett svenskt EMU-medlemskap skulle betyda gick vitt isär.

Under en timme hann de i snabb takt gå igenom de viktigaste argumenten. Ja-sidan räknade med bättre ekonomisk tillväxt, lägre ränta och svensk aktiv medverkan i det framtida Europabygget.

De tre ledarna på nej-sidan var lika övertygade om att Sverige klarar sin ekonomi bättre om vi behåller kronan och inte överlåter ränteändringar till centralbanken i Frankfurt.

-De sex bankdirektörerna i Frankfurt prioriterar inflation före sysselsättning, och de kan inte röstas bort, sade vänsterpartiets vikarierande ordförande Ulla Hoffmann.

''Sverige förändras''

Men statsminister Göran Persson beskrev hur han gradvis blivit övertygad om att euron är bäst för Sverige. Han upprepade gång på gång att jobben och välfärden mår bäst av ett svenskt medlemskap.

-Oavsett om det blir ja eller nej i folkomröstningen i höst så förändras Sverige, fortsatte moderatledaren Bo Lundgren. Med en gemensam marknad är det naturligt med en gemensam valuta som gynnar både företagen och jobben.

Miljöpartiets Peter Eriksson pekade på ekonomiska bekymmer särskilt i Tyskland och ansåg att EMU-medlemskapet gör det omöjligt för tyska politiker att agera för att komma ur problemen.

-Varför lämna ett vinnande koncept? frågade centerledaren Maud Olofsson och beskrev hur Sverige bör ha kvar en egen verktygslåda för att klara ekonomin.

Men kd-ledaren Alf Svensson förklarade att Sverige är beroende av omvärlden och inte i detalj kan bestämma över sin ekonomi även om man står utanför EMU.

Centralvärme

Folkpartiledaren Lars Leijonborg undrade varför framför allt vänsterpartiet reagerar så nationalistiskt och går emot samarbetsprojekt trots att man gärna sjunger Internationalen. Varför vill så många länder vara med i EMU?

-EMU är ett centralistiskt elitprojekt, svarade Hoffmann och ville veta hur Göran Persson kan lova 100000 nya jobb i den kommunala sektorn efter ett svenskt EMU-inträde:

-Jo, vi får lägre ränta, vilket är bra för skuldsatta kommuner. Det blir litet högre tillväxt och litet lägre priser, sade statsministern.

Debattörerna excellerade stundom i bildspråk. Hoffman liknade EMU vid en autopilot som tappat nyckeln, medan Peter Eriksson såg ECB som en gigantisk centralvärmeanläggning som inte kan anpassa temperaturen efter ländernas klimat.

Alf Svensson försäkrade att Sverige inte ska plocka russinen ur EMU-kakan utan ta ansvar för Europabygget.

Nöjda deltagare

Ingen av partiledarna anlade annat än nöjda miner efter debatten.

-Snabb, rapp och rolig, sade vänsterledaren Ulla Hoffmann och förutspådde att kvinnorna kommer att rösta nej eftersom ja-sidan, enligt Hoffmann, inte kan svara på vad EMU innebär för kvinnornas livssituation och den offentliga sektorn.

-Jasidan försöker lura folk genom att vädja till deras magkänsla om att samarbete är bra. Men EMU handlar inte om samarbete, det handlar om toppstyrning, sade Hoffmann.

Statsminister Göran Persson tyckte att det var en bra debatt eftersom det handlade om möjligheterna att trygga välfärd och jobb och undvika utanförskap.

-Det handlar om att hävda politikens och demokratins räckvidd, en stor valuta är tryggare än en liten. Särskilt för oss som vill ha höga skatter är det tryggare att vara med än att stå utanför, sade Persson.

Persson och moderatledaren Bo Lundgren hävdade båda att centerledaren Maud Olofsson försatt sig i en konstig situation.

-Hon har ett jätteproblem när hon väljer att göra det hela till en attack på regeringen. Det är inte rimligt att driva fram en diskussion om att ''först ska vi lösa böndernas skattesituation och sedan ska vi gå in i EMU.'' Det är två helt skilda storheter, sade Göran Persson.

-Det finns anledning att fundera kring centerns lite konstiga uppfattning. Maud Olofsson talar brett om företagande men när både hennes organisation närstående Lantbrukarnas riksförbund säger ja och en klar majoritet av företagarna gör det kan hon inte bara krypa undan det, sade Lundgren.

Moderatledaren hävdade att debatten visat på samstämmiga argument på jasidan och ihåliga,spretande resonemang på nejsidan.

"Mycket nöjd"

Maud Olofsson var ''mycket nöjd'' över att få prata om småföretagarnas och jordbrukarnas situation. Hon tror att en del av förklaringen till att hon fick många krav på svar från ja-sidan beror på att centern har lyckats slå an en ton bland borgerliga väljare.

-Potentialen för ja-sidan finns på den borgerliga nej-sidan och därför lägger de all energi på att få dem att rösta ja, sade hon.

Folkpartiets Lars Leijonborg tyckte sig se en klar skiljelinje i synen på internationellt samarbete.

-Vi på ja-sidan står för samarbete, nej-sidan är nationalistiska, sade han.

Alf Svensson tror också på att samarbetsargumentet kan avgöra utgången 14 september.

-Vi ska vara med, sade han och trodde att det faktum att partier som annars är hund och katt i politiken kan få väljare att se det hela som ett viktigt ställningstagande.

Miljöpartiets Peter Eriksson ansåg sig ha punkterat motståndarlägrets ''enorma känslosvall'' om risken för utanförskap.

-Det visade att de inte vill diskutera vanliga människors situation och deras möjligheter att påverka, sade Eriksson som räknar med en fulare valrörelse närmare valet, en annan än den ''hyfsade debatt'' han just deltagit i.

Lillemor Melsted/ Lillemor Idling/TT