Play-ja till strand i city

Norr Mälarstrand blir badparadis - om de unga får bestämma

1 av 7 | Foto: SKANSKA
STOCKHOLMS COBACABANA Anlagda stränder finns på flera håll i världen - i Barcelona, på Teneriffa och i framtiden kanske även i Stockholm. En genomförbar idé enligt experter. Stockholm kan bli rena rama Rio.
NYHETER

Bilden är - tyvärr - ett montage.

Men paradisstranden på Norr Mälarstrand är fullt möjlig, enligt Stockholms stadsarkitekt.

- En fantastisk idé, som i Rio, säger Per Kallstenius.

Tanken svindlar. En vit sandstrand mitt i Stockholm. Strandstolar. Badringar. Paraplydrinkar?

Playa Norr Mälarstrand är en av idéerna i "Vision Stockholm 2020".

Rapporten, som är ett Skanskaprojekt, är skriven av statsvetaren Johanna Jansson, Anna Signal som arbetar med stadsförnyelse och Marcus Hallberg, ekonom. De har gjort djupintervjuer med stockholmare i åldern 19-29 år och en av de spektakulära visionerna för tankarna till Brasiliens Copacabana.

- Bakgrunden är att Stockholm inte utnyttjar sitt vatten tillräckligt. I dag går trafiklederna närmast vattnet, i stället för människorna, säger Anna Signal.

Lyckade anlagda stränder finns på flera håll i världen - i Barcelona, på Teneriffa, längs den holländska nordsjökusten, i franska Trouville, Helsingborg och på närmare håll vid Ängbybadet i Mälaren.

Genomförbart

Stadsarkitekten Per Kallstenius, som efterlyst mer uppseendeväckande tillskott i stadsbilden, bekräftar att playan är tekniskt genomförbar. Riddarfjärden är så stor att vattnet strömmar igenom bra och är badbart.

- Men underlaget måste grundas så att sanden inte flyter bort.

Området på nedre Kungsholmen är redan idag utfyllnadsmark. I början av seklet låg här garverier och fabriker som slängde soporna i vattnet och så småningom växte utfyllnaden.

Den nuvarande promenaden byggdes först på 30-talet, i samband med uppförandet av sexvåningshusen, då kallades området Stockholms Manhattan.

Fantastisk idé!

- Under krigsåren sysselsatte man arbetslösa med att anlägga parken av alla utfyllnadsrester. Resultatet blev otroligt bra! Idén om en sandstrand är fantastisk, men dagens fina strandpark och gångvägar är värda att bevara, säger Per Kallstenius.

Britt Peruzzi

ARTIKELN HANDLAR OM