Aftonbladet hittade det andra fartyget – undangömt i Polen

1 av 2 | Foto: krister hansson
Krockskadat fartyg Så här ser fartyget Gdynias för ut där den ligger i ett bevakat hamnområde i Gdynia i Polisen. Fartygets bulb, som träffade det kinesiska båten, är helt ihopknycklat.
NYHETER

GDYNIA

Här i ett avspärrat hamnområde i norra Polen ligger fartyget som pekas ut som orsaken till oljekatastrofen.

Ingen ombord vill svara på Aftonbladets frågor.

– Vi är beordrade att inte uttala oss, men vi kunde i alla fall ta oss i hamn för egen maskin, säger Gdynias maskinchef.

Enligt ett ögonvittne gjorde det Cypernregistrerade fartyget Gdynia en oförklarlig manöver strax före kollisionen med det kinesiska bulkfartyget Fu Shan Hai.

Det var vackert väder, måttlig blåst och god sikt. Enligt erfaret sjöfolk som Aftonbladet varit i kontakt med är det ett mysterium hur de båda fartygen kunde kollidera.

Bevakad hamn

Medan Fu Shan Hai sjönk tog sig Gdynia tillbaka till Polen. Där hittade Aftonbladet henne i går kväll i ett bevakat hamnområde.

Först efter en lång stunds övertalning fick vi tillstånd att komma in på området och se fartyget.

Det första som möter oss är synen av förvridet stål. Fören på Gdynia är kraftigt intryckt, men inte värre än att hon höll sig flytande efter kollisionen i lördags.

Och trots att Gdynia bara är på 5 000 ton och betydligt mindre än Fu Shan Hai, skar den kraftiga fören som ett rakblad in i sidan på det kinesiska fartyget.

Frågorna som ingen på båten vill svara på är:

1. Hur kan det komma sig att två fartyg trots idealiska yttre förhållanden kolliderar?

2. Båda fartygens kaptener har alkoholtestats och befunnits vara nyktra. Men var det de som hade befälet på bryggan vid olyckstillfället?

3. Berodde olyckan på språkförbistringar? Radiotrafiken mellan de båda fartygen strax före olyckan var minst sagt förvirrad.

4. Kunde katastrofen ha undvikits om någon av kaptenerna agerat annorlunda?

Svarar inte på frågor

Men några svar på våra frågor får vi inte i Polen.

– Vi har inte tillåtelse att uttala oss om olyckan. Vår kapten är inte här i kväll och får inte störas, säger Gdynias maskinchef.

Hundratals miljoner kronor

Enligt kriminalinspektör Karl Rosberg, som biträder den danska polisen i utredningen av olyckan, har rederiet belagt samtliga, inklusive kaptenen, med munkavle. De är förbjudna att tala med utomstående.

– Det sitter redan nu välutbildade jurister och förbereder civilrättsliga mål. Det handlar om hundratals miljoner i förlorat fartyg och last och då får inget komma ut som kan störa processen, säger han.

Per-Ola Ohlsson