”Gör om lagen så att barnen skyddas”

NYHETER

Skriv om föräldrabalken så att barnets skydd mot en olämplig förälder kommer i första hand, och barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar i andra hand.

Det förslaget ger Barnombudsmannen, BO, i en ny rapport.

Foto: hanna teleman
Barnombudsmannen Lena Nyberg är kritisk till hur vårdnadstvister hanteras.

- I de fall där barnet mår bättre av att slippa en förälder bör han eller hon göra det, säger Lena Nyberg, BO.

Hon är kritisk till hur vårdnadstvister hanteras för familjer med barn som misstänks ha utsatts för övergrepp. Nyberg menar att felet inte ligger i lagstiftningen utan hur den tillämpas.

- Det ska vara höga beviskrav för att få någon dömd för övergrepp i straffrätten. Men i familjerätten när det handlar om vårdnad ska det prövas om det finns risk för barnet. Det är en väldig skillnad och det innebär inte att förövaren är dömd.

"Mänsklig reaktion"

- I stället för att omedelbart se det som umgängessabotage måste man ha förståelse för att en förälder försöker skydda barn. Det är en fullständigt mänsklig reaktion. Om jag hade ett barn som jag misstänker utsatts för sexuella övergrepp skulle jag göra allt för att skydda mitt barn.

Barnombudsmannen är den enda ombudsmannen i Sverige som inte kan driva enskilda ärenden i domstol.

- För barns rättigheter är det en fördel att kunna ta upp enskilda fall. Det kan BO i Norge. Men jag är kluven eftersom jag vet att om vi ska arbeta med enskilda fall begränsar det vår möjlighet att arbeta opinionsbildande, säger Lena Nyberg.

Ser till barns bästa

I Barnombudsmannens nya rapport "Vem bryr sig?" listar myndigheten förslag på hur barnens bästa i vårdnads- och umgängesfrågor ska tas om hand:

Alla barn ska ha rätt till ett juridiskt biträde i tvister om vårdnad och umgänge.

Att en förälder inte ska kunna vägra ett barn psykiatrisk vård.

Att regeringen utreder behovet av en barndomstol (se spalt till höger).

Experternas tre bästa råd

Aftonbladet har listat tre möjliga vägar att gå - för att barnens bästa ska tas på allvar i vårdnadstvister:

Christina Larsson