De var inte drogade

Provsvaren klara efter vansinnesdåden

1 av 2 | Foto: LASSE ALLARD
NYKTRA VÅLDSMÄN Mannen som körde rakt in i folkmassan i Gamla stan i Stockholm i förra vackan hade inga spår av narkotika eller alkohol i blodet.
NYHETER

Den ene slog besinningslöst ned människor med ett järnspett i Åkeshov.

Den andre körde rätt in i folkmassan på Västerlånggatan i Stockholm och dödade två.

Nu visar blodproven att ingen av dem var drogpåverkad.

Vid grova våldsbrott finns det nästan alltid droger med i bilden. Och ofta det läkarna kallar "akut påverkan". Ett sådant exempel är väktarmordet vid Åhléns i Stockholm, där den misstänkte var påtänd.

Att de två nu häktade männen inte hade spår av några droger i blodet utesluter emellertid inte att det ändå kan finnas missbruk i bakgrunden.

- Vissa personer som missbrukar kan till och med bli sämre när de är i abstinensfas, då drogen har gått ur kroppen, säger Marianne Kristiansson, chefsöverläkare vid rättspsykiatriska kliniken i Huddinge.

Abstinensreaktion

- Delirium tremens till exempel är en väldig abstinensreaktion till följd av långvarig överkonsumtion av alkohol. Det tillståndet hamnar man i när man inte har alkohol i kroppen.

Personer som under lång tid använt amfetamin kan också fastna i psykoser trots att drogen lämnat kroppen.

- Det är inte ovanligt och då kan det bli väldigt allvarliga tillstånd, säger Marianne Kristiansson.

På hennes klinik kommer de båda våldsverkarna att sinnesundersökas.

- De här brotten är extrema till sin karaktär. De som begår dem är till 99,9 procent mycket speciella personer, multiproblempersoner .

- Det innebär att det inte är någon enskild faktor som drogpåverkan eller schizofreni som blir avgörande, utan den totala situationen för individen just i det ögonblick som brottet begås.

- Här kommer vi i våra utredningar med största sannolikhet att visa många andra faktorer som lett fram till våldet, säger Marianne Kristiansson.

Personer som inte har något renodlat problem utan många på en gång hamnar lätt mellan stolarna. Ingen vårdinrättning kan ta sig an helheten.

Högriskindivider

- Brotten får fruktansvärda konsekvenser. Därför måste man i synnerhet när dessa personer söker hjälp, verkligen sortera ut de här högriskindividerna och inte lämna dem vind för våg, säger Marianne Kristiansson.

- Vi har i många år påpekat att många söker i nära anslutning till sina brott.

Vem har kompetens att sortera ut dem?

- Den vanliga psykiatriska öppenvården borde kompletteras med rättspsykiatrisk öppenvård, som har möjlighet att hålla i de här patienterna.

- I dag är det också svårt för patienter att bli inlagda, antalet slutenvårdsplatser har minskat. Och det är bekymmersamt.

Anders Johansson