Gödselflod i Trosa

NYHETER

En flod av urin och avföring har läckt ut utanför Trosa i Södermanland.

En mellanlagringsstation för gödsel har brustit och 1 600 kubikmeter urin och avföring har läckt ut i närheten av den känsliga kusten.

Gödselblandningen förvarades i gödseltillverkaren Ragn-Sells Agros mellanlager i Thureholm.

På onsdagen upptäcktes att en av de två sammankopplade plastbehållarna gått sönder och slammet runnit ut ur båda behållarna.

Anläggningen ligger på en äng i närheten av östersjökusten, nära Thureholmsviken.

Risken att det kvävehaltiga slammet når den känsliga kustviken eller Trosa kommuns vattenverk i Sörtuna bedöms emellertid som liten.

Marken måste saneras

Enligt Räddningsverket har det mesta av den stinkande blandningen redan absorberats av den torra marken.

– Barn och hundra bör hållas borta tills Ragn-Sells Agro har sanerat området, säger Emma Henriksson, miljöansvarig på Trosa kommun, till Södermanlands Nyheter.

Det är oklart vad som fick behållaren att brista, om det var sabotage eller en olyckshändelse.

En teori är att den stora pvc-behållaren helt enkelt sprängts av all den metangas som bildats i den senaste veckans varma väder.

Fredrik Rundkvist