Lidingö kan slippa vägtullar med dosa

Måste kunna nå andra avgiftsfria kommuner utan kostnad

Snurr PÅ PENGARNA Så här är det tänkt att pengarna ska cirkulera och slutligen hamna hos Stockholms stad igen. Grafik: PAUL WALLANDER  
NYHETER

Med en specialdosa på rutan behöver inte Lidingöbilisterna betala trängselavgift - men bara då man åker till annan ort.

Däremot får man liksom alla andra betala om man ska köra in i Stockholm.

Förslagen från den parlamentariska utredningen Stockholmsberedningen skiljer sig på ett par avgörande punkter från det förslag som Stockholms stad beslutade om i måndags. Enligt stadhusmajoriteten ska Lidingöborna alltid betala trängselavgift. Men det tycker inte Stockholms-

beredningen.

- Lidingö tänker inte införa trängselavgifter och invånarna därifrån måste kunna nå andra avgiftsfria kommuner utan att det ska kosta något, säger Stockholms

-beredningens ordförande Kenneth Kvist (v) när beredningens förslag i går överlämnades till biträdande näringsminister Ulrica Messing.

– Lidingöbor ska ha samma rätt att åka avgiftsfritt till, till exempel Uppsala som Sollentunabor.

Stockholmsberedningen kräver också att inga trängselavgifter får tas ut på Essingeleden.

Så länge det inte finns någon annan nord-sydlig förbifart är det fel att avgiftsbelägga Essingeleden, slår beredningen fast.

Statlig skatt

Stockholmsberedningen konstaterar att trängselavgifterna är en statlig skatt.

Därmed får inte Stockholms kommun själv bestämma vad pengarna ska användas till. I stället ska regeringen år för år tala om i budgetpropositionen vad inkomsterna - cirka 1,2 miljarder kronor - ska gå till.

Den stora stridsfrågan under riksdagsbehandlingen blir hur intäkterna ska slussas tillbaka till Stockholmsregionen. Det är ett skattetekniskt mycket svårlöst problem som måste knäckas innan ett beslut om införande av trängselavgifter kan tas. Det går nämligen inte att öronmärka pengarna som kommer in från trängselavgifterna.

Bosse Sundling (s) som en gång ledde Stockholmsberedningen men numera är stadsdirektör i Stockholm tror dock att det ska gå att hitta en lösning.

– Men det blir inte lätt. Det finns få praxis när det gäller att öronmärka en skatteintäkt med återkoppling direkt till en region.

Om pengarna kommer regionen tillhanda är det meningen att de ska användas till upprustning av kollektivtrafiken, med bland annat nya bussar och tåg.

Det är nog mycket viktigt att det också blir så, om försöket med trängselavgifter ska få acceptens hos stockholmarna. Annars är risken överhängande att det slutar med ett enda stort fiasko.

Så här avgörs trängselavgifterna

Sven-Anders Eriksson