Pentagon: Inga bevis för kemvapen i Irak

NYHETER

WASHINGTON

Inte ens det amerikanska försvarsdepartementet hade några tillförlitliga uppgifter om kemiska vapen i Irak under upptakten till kriget.

Det framgår av en intern rapport från september 2002.

Det hindrade inte den ansvarige ministern Donald Rumsfeld från att påstå att Irak förfogade över stora mängder av kemiska vapen.

Enligt diverse rapporter och vittnesutsagor på senare tid gick Rumsfeld ut i en kampanj för att tvinga både CIA och utrikesdepartementet att gå med på att Irak hade alla sorters massförstörelsevapen.

Avslöjandet nu, från nyhetsbyrån Bloomberg, om en rapport från försvarsdepartementets underrättelseorgan DIA sticker slutgiltigt hål på Rumsfelds påståenden under månaderna före kriget.

Vet inte

Det avgörande avsnittet i rapporten lyder:

"Det finns ingen tillförlitlig information om framställning och lagring i Irak av kemiska vapen. Vi vet heller inte om Irak har förmågan att framställa kemiska vapen eller planerar att skaffa sådan kapacitet."

Enligt rapporten är det troligt att Irak, som under kriget mot Iran på 80-talet använde kemiska vapen, tio år senare hade gjort sig av med dem.

Det hindrade inte Rumsfeld från att samma månad som han fick rapporten, i september 2002, påstå inför kongressen att Irak har "samlat stora hemliga lager av kemiska vapen där vx, sarin och senapsgas ingår".

Rumsfeld och president Bush använde påståenden om massförstörelsevapen i Irak för att driva fram kriget. Nu rasar en debatt i USA om de ljög medvetet eller hade fått felaktig information från underrättelsetjänsterna.

Kongressen har satt i gång en utredning för att se vem som lurade vem.

Lurade

När amerikanska soldater gick in i Irak under mars och april sågs det som självklart att de skulle stöta på massförstörelsevapen och troligt att de skulle utsättas för angrepp med sådana. Soldaterna liksom också medföljande journalister bar gasmask och skyddskläder.

Ju längre tiden gått utan att tillstymmelsen till massförstörelsevapen har påträffats har allt fler känt sig lurade av Bush, Rumsfeld och den brittiske premiärministern Tony Blair, som också övertygade sin omgivning om att Saddam Hussein förfogade över ytterst farliga vapen i stora mängder.

Chefen för DIA, amiral Lowell Jacoby, försökte på fredagen minska effekten av publiceringen av uppgifter från rapporten. Han framhöll att den inte kategoriskt avvisar tanken att det existerade massförstörelsevapen i Irak, utan bara säger att inga bevis fanns tillgängliga.

Hans uttalanden för medierna snarare stärkte uppfattningen att Donald Rumsfeld och hans medarbetare tolkade vaga uppgifter som de ville.

TT-DPA