450 arbetade med oljesanering längs skånekusten

NYHETER

YSTAD

På pingstaftonen gjordes den personalmässigt hittills största saneringsinsatsen längs den skånska ostkusten efter fartygsolyckan för en vecka sedan. Samtidigt som totalt 450 personer arbetade på stränderna fick Kustbevakningen ta itu med olja både utanför Sandhammaren och söder om Trelleborg.

Oljebältet som siktades på fredagen utanför Trelleborg kommer inte från haveristen, utan troligen från ett fartyg som passat på att rensa sina tankar i skydd av oljepådraget längre österut. Bedömningen på fredagen var att det handlade om tunn dieselolja som skulle avdunsta, men under lördagen fick oljan allt tjockare konsistens och Kustbevakningen inledde sanering.

-Två fartyg har varit i gång där under dagen och plockat upp mellan sex och sju kubikmeter, sade vakthavande befäl Mats Nilsson till TT på eftermiddagen.

Oljan utanför Sandhammaren flöt upp bara ett par hundra meter från land. Där är det så grunt att man inte kan gå in med ett stort miljöskyddsfartyg. Kustbevakningen planerade att i stället arbeta från mindre båtar, men en inspektion från luften visade att det var ett så tunt skikt att det inte behövde saneras. Oljan rörde sig också sakta bort från kusten.

Mat och spadar

På land fortsatte arbetet med att ösa och suga upp olja. Siffran 450 personer rymmer såväl frivilliga som deltagare från bland annat räddningstjänsten, hemvärnet och kommunernas renhållningsverk.

-Vi har skaffat hit ännu fler spadar och ännu mer mat och annan utrustning, sade informationsansvariga Ewa-Gun Westford.

En ny grupp frivilliga snabbutbildades på lördagsmorgonen och kunde sedan sättas in direkt i arbetet. Samtidigt patrullerade observatörer från Katastrofhjälp fåglar och vilt (KFV) hela den knappt 20 kilometer långa sträckan mellan Sandhammaren och Simrishamn på jakt efter oljeskadad fågel.

-Den tidigare bedömningen att det handlar om cirka 1000 drabbade fåglar står sig, säger Bo Olsson från KFV.

Stressade fåglar

De fåglar som låter sig tas om hand körs i första hand till Kristianstad för rengöring. Men många är så stressade att de i stället flyger iväg, antingen ut till havs eller till andra ställen längs kusten. Fynd av oljeskadad fågel har rapporterats från Smygehuk på sydkusten, Lilleskog vid Ystad och Ravlunda norr om Simrishamn. Att fåglarna kan flyga iväg betyder inte att de kommer att klara sig utan hjälp.

-Om några dagar är troligen flera av dem i sämre kondition och går då lättare att fånga in, säger Bo Olsson.

Den preliminära bedömningen är att ungefär lika mycket olja plockades upp från stränderna på lördagen som dagen innan. Det rör sig om ungefär 400 kubikmeter. Totalt är det 1316 ton som tagits om hand.

Från det sjunkna kinesiska fartyget Fu Shan Hai läcker fortfarande omkring två kubikmeter olja ut varje dygn. Oljan rör sig nu öster ut, där bland annat danska Christiansö ligger i farozonen. Danska miljöfartyg opererar i området och har också lagt ut länsor på vissa partier.

Peter Palmkvist/TT