Snatteri straffas hårdare än miljonfusk

Domaren som dömde: "Det är ju olika typer av brottslighet"

NYHETER

Snatteri för några hundralappar bedöms av domstolen som värre än fusk i miljonklassen.

En OM-chef som undanhöll 2,3 miljoner kronor fick lägre straff än en pensionär som snattat kläder, skriver Dagens Nyheter.

Pensonären snattade kläder för sammanlagt 447 kronor.

Straffet blev 16.000 kronor i böter.

Den förmögne chefen undgick 636.000 kronor i skatt genom att dölja optionsaffärer för 2,3 miljoner kronor.

För det skattebrottet utdömde rätten 12.000 kronor i böter.

Samma domare dömde vid bägge rättegångarna.

Enligt domen tog rätten stor hänsyn till den 40-årige chefens tillfälligt pressade livssituation.

Den snattande pensionären ansågs däremot inte ha några förmildrande omständigheter.

- För mig är det väldigt stötande att rätten är mer villig att lyssna på välbärgade människors problem, säger nämndeman Barbro Ernemo till DN.

Enligt rådman Clas Ullrich, som dömde i bägge fallen, är jämförelsen inte relevant.

- Det är ju olika typer av brottslighet, säger han till DN.

Skillnaden ligger enligt rådmannen i att den förmögne chefen var oaktsam då han gjorde sina optionsaffärer för miljoner kronor.

Pensionärens snatteri för 447 kronor bedömdes vara uppsåtligt och därför värre.

Caroline Olsson