Därför har smittade män oskyddat sex

NYHETER

Förnekelse är skälet till att hiv-männen fortsätter att ha oskyddat sex. Trots sin dödliga och smittsamma sjukdom.

- De vill inte erkänna för sig själva att de är smittade, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Tidigare i veckan greps 27-åringen misstänkt för att ha haft oskyddat sex med minst sju män - trots att han vet att han är smittad.

Men han är inte den första. Flera fall har uppmärksammats de senaste åren.

- Motiven kan vara olika från fall till fall. Men det som ofta är gemensamt är att de förnekar den egna sjukdomen. De vill fortsätta att leva på samma sätt som tidigare, säger Jerzy Sarnecki.

- Deras sexualdrift förändras ju inte på grund av sjukdomen. De som smittas tar ju normalt sitt ansvar och har inte oskyddat sex. Men i de här fallen är det något som saknas och som gör att de struntar i riskerna.

De saknar empati

Ofta saknar de empati för andra människor.

- De blir självupptagna och tänker att det inte spelar någon roll om de smittar en annan människa eftersom de själva kommer att dö. De prioriterar sina egna behov framför andra människors lidande, fortsätter Jerzy Sarnecki.

Han tror däremot inte att männen medvetet är ute efter att smitta någon.

- Det ser jag som mindre sannolikt. Snarare handlar det då om bristen på ansvar och en viss likgiltighet gentemot andra människor. De vill helt enkelt inte acceptera sitt öde.

Varför är det vanligare att män sprider sjukdomen på det här sättet än kvinnor?

- Det är svårt att svara på. Men när kvinnor sprider sjukdomen så här handlar det ofta om prostituerade. Då ligger ofta ett slags förakt och hämndbegär bakom. Men som sagt är det inte speciellt vanligt när det gäller män.

Nils Olauson