Snart bara en psykakut kvar i Stockholms län

Mottagningen i Huddinge läggs ned

Foto: PER JOHANNESEN
”PATIENTERNA DRABBAS” Michael Kageren och Magnus Eriksson är mentalskötare på psykakuten på Huddinge sjukhus. Nu föreslår landstinget att den psykiatriska akutverksamheten ska flytta till S:t Görans. ”De här patienterna drabbas, det finns risk att de skadar sig själva men också att de begår brottsliga handlingar. Händelserna i Åkeshov och i Gamla stan talar sitt tydliga språk.”
NYHETER

Tre av fem psykiatriska akutmottagningar har lagts ner.

Nu ska akuten på Huddinge sjukhus sluta ta emot nya psykpatienter.

Kvar blir Sankt Görans mottagning som ensam servar länets 1,8 miljoner invånare.

Sedan 1998 har var femte akut slutenvårdsplats försvunnit. Samtidigt har antalet besökstillfällen inom den öppna vården nära nog fördubblats.

”Strukturell förändring” kallar landstingspolitikerna det. Smygbesparingar, anser Michael Kageren och Magnus Eriksson, båda mentalskötare på Huddinge universitetssjukhus psykiatriska akutmottagning.

– En nedläggning innebär att det blir svårare för patienterna att söka vård, vilket gör att de är i sämre skick när de väl får vård. Vi kommer att få se fler patienter som eskorteras med polis eller socialtjänst, säger Michael.

Mobila team

De nedlagda akutmottagningarna har ersatts av bland annat sjukhusens mobila psykosteam med dygnetruntverksamhet och en ökad kapacitet inom öppenvården.

– Det är inte bra för de här patienterna att vårdas på de stora mottagningarna. Vi måste i stället bli bättre på att söka upp dem där de är. Lokala akutmottagningar hade varit den bästa lösningen, säger Birgitta Sävefjord (v), landstingsråd med ansvar för psykiatrin.

Men en sådan satsning har man knappast råd med – landstingets budgetunderskott är i dag drygt

4 miljarder kronor.

Akutmottagningen på Sankt Görans sjukhus väntas från årsskiftet bli den enda som tar emot psykpatienter akut från hela länet.

Förra året tog akuten på Huddinge emot 7 000 besök, Sankt Görans sjukhus 10 000.

Det skulle innebära en knapp fördubbling av antalet patienter. Någon ytterligare förstärkning är inte inplanerad.

Saknar kapacitet

– Man har kapacitet att klara av det ökade trycket. I dag utnyttjar man inte alla resurser man har. Alternativet hade varit att skära ner på verksamheten på Sankt Görans, säger Birgitta Sävefjord.

Går förslaget igenom kommer akutmottagningen på Huddinge vid årsskiftet att omvandlas till en dygnetruntmottagning för redan inskrivna patienter i södra länet.

Akutpsykiatrin i Stockholms län

Anna Bengtsson