Förlista fartyget fortsätter läcka olja

NYHETER

Oljan fortsätter att läcka ur det förlista kinesiska fartyget utanför Bornholm.

Och vädret i området försämras.

Först i morgon eller på onsdag görs försök att bärga oljan från vraket.

Foto: SCANPIX
Fu Shan Hai.

Undervattensbilder från vraket visar att det troligen även läcker från fartygets bakre bränsletank. Ytterligare ett hundratal kubikmeter olja väntas läcka ut.

– Vi har på eftermiddagen konstaterat att det kommer olja från fartygets akter. Och utsläppet är nu 5–10 ton per dygn mot tidigare 2 ton, säger Frank Rasmussen vid Bornholms Marindistrikt till nättidningen Bornholm. nu.

Samtidigt aviseras sämre väder med vindar på 20 meter per sekund. Det kan fördröja det planerade arbetet med att bärga oljan som ligger kvar i vraket på 70 meters djup.

– Ett bärgningsföretag kommer till platsen på tisdag eller onsdag. Där är dåligt väder nu, men företaget har utfört liknande uppdrag förr så det ska inte vara några problem, säger örlogskapten H C Ivarsen vid Sjövärnets operativa kommando, SOK, i Århus.

Hur mycket olja som finns kvar i vraket vet man inte. Men när fartyget förliste hade det 1 870 kubikmeter olja i tankarna. Svenska, danska och tyska enheter har hittills tagit upp 1 100 kubikmeter.

Nya oljebälten

Tidigt i går morse upptäcktes nya oljebälten cirka tre mil utanför Karlskrona. Kustbevakningen är övertygad om att även denna olja kommer från den kinesiska haveristen.

– Risken är för närvarande inte så stor att oljan ska driva in mot kusten, förklarade Lars Ekblad vid Kustbevakningens ledningscentral sent på eftermiddagen.

Under kvällen tilltog vinden och saneringsfartygen tvingades lämna oljeområdet och gå i hamn. Oljan drev då österut.

Saneringen av sydskånska stränderna fortsatte i går. Knappt hälften av de 35 nedsmutsade kilometerna har grovsanerats.

Gunnar Svensson, Pelle Tagesson

ARTIKELN HANDLAR OM