Brittiskt EMU-medlem- skap tros dröja

Flera hinder målas upp i Finansdeparte- mentets rapport

NYHETER

LONDON

Det finns alltjämt en rad hinder för Storbritannien att ansluta sig till den gemensamma europeiska valutan euron, även om landets handel skulle gynnas kraftigt av medlemskap. Det hävdar det brittiska finansdepartementet i en rad studier om EMU som publicerades på måndagen.

Foto: REUTERS
MOTSTÅNDARE Britten John Bull demonstrerar utanför parlamentsbyggnaden i London, där finansminister Gordon Brown ska hålla tal. Han väntas rekommendera en avvaktande hållning när det gäller medlemsskapet i EMU.

Enligt finansdepartementet är den brittiska bostadsmarknaden mer känslig för ränteförändringar än de flesta av de tolv nuvarande medlemmarna av EMU. Vidare släpar EMU-länderna efter Storbritannien i fråga om rörligheten på arbetsmarknaden.

Finansdepartementet framhåller att det fanns tänkbara fördelar med ökad handel med EU om Storbritannien skulle byta valuta, och det skulle i sin tur leda till att BNP skulle öka.

Finansminister Gordon Brown ska hålla ett tal i underhuset senare i eftermiddag där han väntas säga att förutsättningarna för brittiskt EMU-medlemskap ännu inte är uppfyllda.

Bostadsmarknaden känsligare

Finansdepartementets olika rapporter omfattar mer än 1 700 sidor.

Om arbetskraftens rörlighet skriver finansdepartementet:

''Framstegen har varit blandade i övriga Europa med en del konkreta framsteg i de mindre EU-länderna. Framstegen i de större EU-ekonomierna har varit mindre och startar från en lägre nivå i fråga om arbetslöshet- och sysselsättningsnivåer. Dessutom har löneflexibiliteten inte prövats fullt ut och kan sättas på svårare prov om Storbritannien bestämmer sig för att ansluta sig till EMU.''

Om bostadsmarknaden heter det att den brittiska bostadsmarknaden är ''känsligare'', vilket förklaras med vissa strukturella skillnader.

Pundets värde behöver minska

Om kursen mellan pundet och euron skriver finansdepartementet att pundets värde behöver minska kraftigt innan Storbritannien kan ansluta sig till EMU.

Uppgiften bidrog till att pundet föll någon penny mot både dollarn och euron under måndagens inledande valutahandel.

– Det skulle innebära en eurokurs på 75-85 pence jämfört med de 65-75 pence som marknaderna räknat med, sade Nick Parsons, valutahandlare på Commerzbank.

Handeln skulle gynnas

Storbritanniens handel skulle gynnas av medlemskap i EMU. Handeln med EMU-länderna skulle kunna växa med mellan 5 och 50 procent samtidigt som handeln med icke-euroländer inte skulle drabbas, skriver finansdepartementet.

Slutligen, konstaterar finansdepartementet att den brittiska konjunkturcykeln är mer i fas med USA:s än med övriga Europas, och att den brittiska konjunkturutvecklingen svängt mer än de stora europeiska ekonomierna.

TT-Reuters