EMU-besked gläder ja- och nej-sidorna

Båda hoppas på draghjälp av brittiska ”vänta-beskedet”

NYHETER

Båda ja- och nejanhängare i Sverige hittar argument som talar för deras sak i det brittiska beskedet om att vänta och se ytterligare en tid med EMU-medlemskap.

Det är osäkert vilken inverkan beskedet får för det svenska eurovalet.

- Jag tror inte att det får en så genomträngande effekt, säger Rutger Lindahl, statsvetarprofessor vid institutionen för Europaforskning vid Göteborgs universitet, till TT.

Han tror inte att svenskarna är så lyhörda för brittiska åsikter i frågan.

- Britterna betraktas nog snarare som lite udda i Europa, säger Lindahl som understryker att ett utslag i en folkomröstning, i Storbritannien såväl som Danmark, har större tyngd än beskedet att vänta ytterligare med medlemskap.

Enligt den brittiska regeringen är de ekonomiska villkor som ställts upp för ett brittiskt inträde inte uppfyllda. Men så snart villkoren är uppfyllda ska Storbritannien gå med, enligt finansminister Gordon Brown. En ny avstämning görs nästa år och en förslag till folkomröstningslag ska läggas i höst. Tidigast nästa år kan det bli aktuellt med en brittisk folkomröstning.

Kraft i debatten

Camilla Sköld Jansson, kampanjledare för vänsterpartiets nej till EMU-kampanj, tror att det brittiska beskedet kan få kraft i valdebatten.

- Det beror på hur vi lyckas lyfta fram det, säger hon.

Hon ser Blair-regeringens ändå positiva uttalanden om framtida medlemskap som ännu ett bevis för att makteliten driver på trots att folket inte vill.

Samordningsminister Pär Nuder, som ingår i styrelsen för den socialdemokratiska ja-kampanjen, blev stärkt av den, som han beskriver, starkt EMU-positiva framställning finansminister Gordon Brown gjorde. Det eftersom Brown tidigare har ansetts stå för det avgörande euromotståndet i Tony Blairs regering.

- Brown och Blair har surrat sig vid masten, det finns ingen återvändo. De vill gå med i EMU, säger Nuder och hävdar att de båda nu har utmanat de konservativa krafterna och populistiska euromotståndet på allvar.

Gör intryck

Sören Wibe, ordförande i Socialdemokrater mot EMU, tar fasta på att villkoren inte är uppfyllda och att en folkomröstning dröjer.

- Det är klart att det här är en ordentlig hjälp för oss på nej-sidan, säger Wibe som hävdar att vad britterna säger, historiskt sett, brukar göra intryck på svenskarna.

Enligt Per Gahrton, nejanhängare och EU-parlamentariker för miljöpartiet, väger det brittiska beslutet (''nejet'') mycket tyngre än Polens ja till EU i helgen.

- Det visar att Sverige blir inte ensamt utanför EMU för överskådlig tid.

Jonas Frycklund på Svenskt Näringsliv anser att beskedet var helt väntat och egentligen utan större dramatik för Sverige.

- Svenska väljare vet att det är tryggast för sysselsättning och tillväxt att Sverige går med, säger Frycklund och framhåller att Storbritannien till skillnad från Sverige har realistiska möjligheter att klara sig utanför EMU.

Gunilla Carlsson: Väntat besked

Gunilla Carlsson, andre vice ordförande i moderaterna och ledare för partiets ja-kampanj, säger att beskedet var enligt förväntningarna.

- Det var en signal om att det för Storbritanniens del handlar om när man ska gå med än om man ska det, säger hon.

Klas Eklund, chefekonom på SEB och positiv till svenskt medlemskap, hittade inte heller han några överraskningar, men hörde något som kan vara en mer positiv linje än tidigare till EMU från finansminister Brown.

- Han sade precis det han förväntades säga. Man lämnar dörren öppen för ett inträde ospecificerat i tiden och en folkomröstning kan komma före nästa val (parlamentsvalet måste hållas senast 2006), säger Eklund.

Centerledaren Maud Olofsson hävdar i ett pressmeddelande att den brittiska regeringens slutsats stämmer väl överens med den som centerpartiet menar bör gälla även i Sverige.

''Att införa euron och flytta besluten och räntan till ECB i Frankfurt betyder i nuläget större svårigheter än möjligheter för svensk ekonomi. Dagens besked visar att argumentet att Sverige skulle stå ensamt utanför euron inte är trovärdigt'', skriver Olofsson.

Lars Larsson/TT